EN
EN

Mesaj Doğrulama Kodu Nedir ?

14 Haziran 2021


Mesaj Doğrulama Kodu (Message Authentication Code) kriptografi biliminde mesajın bütünlüğünü teyit etmek için mesaja eklenen bir kaç baytlık veri kümesidir. Genellikle MAC (MDK) olarak adlandırılır ve kriptografik özet fonksiyon olarak da bilinir. Private Key (Özel/Gizli anahtar) ile birlikte MDK algoritması kullanılarak bir özet çıktı elde edilir. Bu özet çıktıya Mesaj Doğrulama Kodu denir. Böylelikle alıcı tarafta gizli anahtara sahip olan kişi mesajın doğruluğunu kontrol edebilir.

Gönderici, MDK oluşturmak için Privat Key ile MDK algoritması kullanarak elde ettiği özeti, mesajla alıcı tarafına gönderir. Alıcı, kendisine gelen bu mesajı sadece kendisinde ve göndericide olan bu özel anahtar MDK algoritmasıyla tekrar bir özet değer üretir. Oluşan bu özet, yani Mesaj Doğrulama Kodu gönderici tarafından mesaja eklenerek gelen MDK ile karşılaştırılır. Eğer bu özet değerler birbirine eşitse mesaj bütünlüğü korunmuş olur. Şayet bu özet değerler birbirine uyuşmazsa mesaj içeriğinin değiştirildiğini ve bütünlüğünün korunmadığı anlamına gelir. Bir diyagram ile özetlersek;

                          Matematiksel fonksiyon olarak basit gösterim

Bu yöntemin birincil dezavantajı, mesajı değişikliklere karşı koruma eksikliğidir. MDK’ lar mesajın bütünlüğünü doğrularken mesajın gizliliğini sağlamada yetersizdir. Çünkü saldıran kişi özel anahtarı elde etse ve istediği mesajları bu anahtarı kullanarak elde edebilir. Burada saldırgan MDK’yı üreten algoritmayı özel anahtar ile geri elde etmeye çalışırken başka mesajlara karşılık gelen MDK’yı olası bir zaman içerisinde elde edememelidir.

MDK’ları, dijital imzadan ayıran en belirgin özelliklerden biri üretme ve doğrulama tarafını tek bir anahtar ile yaparken dijital imza public key (genel anahtar) ve private key (özel anahtar) olarak 2 anahtar kullanır. MDK’yı oluşturmak ve doğrulamak DES’e (Data Encryption Standart) dayanır yani simetrik şifreleme yapasına sahiptir. Dijital imza ise asimetrik bir yapıya sahiptir. Dijital imzadaki genel ve özel anahtar birbiriyle matematiksel olarak bağlantılıdır ama genel anahtardan özel anahtara ulaşılamaz. Bu özellik mesajın kim tarafından oluşturulduğunu ve kime ait olduğunu kanıtladığından dolayı mesaj bütünlüğünün yanında kimliğin inkar edilemezliliğini sağlar. MDK’lar bu inkar edilemezliği sağlayamadığından ötürü dijital imzalardan ayrılan bir diğer özelliktir.

Kaynakça:

Kaynak1

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog