EN
EN

NEC EXPRESS CLUSTER


Günümüzde yaşanan en büyük sorunların başında bilgi sürekliliğini gerektiği gibi sağlayamamak gelmektedir. Bilgi sürekliliği için bilgi her an ulaşılabilir durumda olmadır.  Siber saldırılar veya düzgün yapılandırılmayan sistemler sonucunda veri bütünlüğü korunamamaktadır. Firmalar bu sebeple ciddi zararlara uğramaktadır.

Bilginin sürekliliğini sağlamanın en iyi yollarından biri de bilginin dağınık mimarilerde bir kopyasının tutulmasıdır. Böylece ele geçirilen veya sistemsel sorunlar nedeni ile kaybedilen bir bilgiye erişim yetkileri dahilinde zamanında ve güvenilir bir şekilde ulaşılmaya devam edilebilir. Bu tip mimarileri planlamak ayrı bir konudur ancak planlanan bu mimarilerin hayata geçirilmesi bir takım nedenlerden ötürü birçok kurum tarafından tercih etmemektedir. Bunları özetle şöyle sıralayabiliriz;

- Yeni maliyetler yapılmak istenmemesi
- Her uygulama veya donanım için farklı bir cluster mimarisi gerekmesi ile birlikte her birinin yönetimi için ayrı uzmanlık gerektiğinden personel yatırımının artması
- Personel yatırımı yerine danışmanlık alınmaya kalkıldığında birçok kurumdan bu hizmetin alınması gerekliliği
- Elde olan donanımlar veya uygulamalar değerlendirilmeye alınarak gerek şirket ekonomisine gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlanmak istenmesi

Bu sebepler bir şekilde çoğaltılabilir. Bu tip problemlerde karşımıza çıkan çözümlerden biri de “NEC EXPRESS CLUSTER” isimli uygulamadır.

NEC EXPRESS CLUSTER NEDİR?

NEC Express Cluster kritik sunucularda yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma özelliği sağlar. Bu işlemleri diğer rakiplerine kıyasla daha kolay ve daha hızlı yapar. Yazılım kesinti oluşturabilecek olan bütün etkenleri denetleyebilir. (Donanım, Network, Uygulama vs.) 200 den fazla uygulamayı desteklemektedir. Ekstra depolama diski gibi ihtiyaçları yoktur.

NEC Express Cluster yazılımının desteklediği platformlar:

- DataBase -- Microsoft SQL Server, Oracle DB, IBM DB2, My SQL, PostgreSQL
- Email Servers -- Microsoft Exchange, Sendmail
- ERP -- SAP, Microsoft NAV
- Virtualization Platforms -- VMware Server/ESX, Microsoft Hyper-V, KVM
- Operating Systems -- Windows, Linux
- Cloud Platforms -- Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure

NEC Express Cluster Yazılımının Desteklediği Cluster Modelleri:

1- Ortak Disk Cluster

 

 

 

 

 

- Büyük Data boyutları içindir
- Basit kurulum
- Güvenlik veri diski tarafından sağlanır

2. Veri yansıtma

oda içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

- Daha az veri hacmi
- Daha az maliyet
- Data diski kritik olma durumundan çıkmaktadır

3. Hybrid Clustering Type

oturma, siyah, kadın, sarı içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

 

 

 

 

- Birden fazla ortak disk ve veri yansıtma barındırır
- Yüksek esneklik barındırır
- Felaket kurtarma

NEC Express Cluster Yazılımının desteklediği Failover Senaryoları

ekran görüntüsü içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

NEC Express Cluster FKM yapısı:

Yüksek çalışma kapasitesine erişebilmek için 2 farklı yük devretme senaryosu vardır.

- Donanım, işletim sistemi ve uygulama seviyesinde bir sorun olup olmadığı kontrol edilir. Bir sorun olduğunda standby olan sunucu devreye alınır.
- Bir felaket durumu söz konusu olduğunda (yangın, deprem vs ) ve lokasyonda standby durumda sunucu kalmaması durumunda diğer lokasyondaki standby sunucu devreye girer.

metin, harita içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu