EN
EN

NOC Ağ Operasyon Merkezi Kurulumu

05 Mart 2019


Ağ Operasyon Merkezi Kurulumu

Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System-NMS) ile entegre çalışarak NOC izleme kapasitesi sunacak bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

Alarm yönetimini merkezileştirmek: Çeşitli ağ cihazları tarafından üretilen alarmların kolay erişim ve hızlı aksiyon alma gibi işlemleri kolaylaştırmak için merkezi bir sistemde toplanması önemlidir. Alarmlar erişilebilirlik istatistikleri, cihaz hata toleransı gibi performans ölçümleri, hatalar ve retler, donanım eşik değerleri, syslog mesajları ve SNMP trap gibi denetim verilerini kapsar.

Alarm yönetimi alarmları karşılaştırmak, false positive’leri elemek, alarm geçmişini izlemek ve alarm paternlerinden anlam çıkarmak gibi kritik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için merkezi bir düzeyde toplanması ve alarmların eş zamanlı olarak alınması gerekmektedir.

Ağ Bileşenlerini Gruplamak: Farklı modellerde ve farklı versiyon ve markalara sahip farklı lokasyonlardaki donanımların olduğu bir sistemde ağ sorunlarının anlaşılması zorlaşmaktadır. Cihazların mantıksal olarak gruplanması yöntemiyle bu bileşenlerin ayrı ayrı izlenmesi yerine grup olarak izlenmeleri sağlanabilir.  Statik grup modelinde ağ düğümleri manuel olarak eklenirken, dinamik grup modeli daha önceden belirlenmiş kurallara göre cihazların eklenmesini, son olarak yuvalanmış gruplar ise grup içinde grup seçeneğini sunmaktadır. Gruplama durumun mantıksal olarak anlaşılabilmesini sağlar, ayrıca üst-alt düğüm (parent-child node) bağıntılarını kurarak yanlış alarmların elenmesini ve arızalı bir cihazın kendisine bağımlı olan bileşenlere etkisini belirlemeye yardımcı olur.

Network Tanılama Verilerinin Görüntülenmesi: Ağa ait canlılık ve performans bilgilerinin zamanında elde edilmesinin yanında bunlardan hızlı bir şekilde anlamlı veriler çıkarılması önemlidir. Bu durumda her yerden ulaşılabilir olan ve istenilen şeyi en ihtiyaç duyulan zamanda görebilmek gibi özellikler sunan web tabanlı kontrol panelleri daha kullanışlı görülmektedir. Ayrıca kullanışlı bir kontrol paneli aşağıda listelenen verilerle ilgili önceliklendirmeye de olanak sağlayabilmelidir:

- En çok hangi ara yüzler maksimum kullanımda?
- Trafik yönünden üst sıralarda olan ara yüzler hangileri?
- Yanıt süreleri, paket kaybı, CPU yükü ve hafıza kullanımı açısından hangi düğümler üst sıralarda?
- O gün için üst sıralardaki hatalar ve retler neler?

Cihaz Topolojisini Haritalandırma: Bu yöntem, ağ topolojisinin coğrafi bir haritasını çıkarır. Bu coğrafi harita hangi cihazların ulaşılabilir olduğunu izlemeyi kolaylaştıracaktır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar:

- Ağ düğümlerinizi keşfedin (ağ cihazları, arayüzler ve sunucular gibi)
- Ağ konumunuz, veri merkezi ya da fiziksel lokasyon gibi herhangi bir özel harita üzerine ağ düğümleriniz yerleştirin.
- Ağ bileşenlerinizi hem fiziksel hem de sanal linklerin grafiksel bir gösterimi için ARP tablosu verilerine göre bağlayın.

Ağ yönetimi yazılımı hem 2. Katman (MAC adres düzeyinde) hem de 3. Katman (IP adres düzeyinde) ağ haritası çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Böylelikle hangi sitenin ya da hangi düğümün devre dışı olduğunu aynı zamanda daha ileriki safhalardaki nedenlerinin araştırılmasını sağlar. Tüm bu nedenlerden dolayı ağ haritalandırma başarılı bir NOC sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir.

Ağ Yönetimi Platformlarının Birleştirilmesi: Yönetim platformlarının birleştirilmesi zaman ve maliyet harcamalarının düşürülmesini sağlamakta ve NOC fonksiyonlarının kapsamlı olarak görüntülenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sistem aynı zamanda ağ yapılandırma yönetimi, sistem yönetimi ve sanallaştırma yönetimi gibi modüllerle de uyumlu çalışmalıdır. Ağ performansını izleme verilerine tek bir cihaz üzerindeki tek bir platformdan ulaşabilme NOC yöneticisine büyük kolaylık sağlamaktadır. Uygun bir kontrol paneli de ağ cihazlarının performansını ve ağ hizmet kesintisine neden olan düğümleri hızlıca saptamayı kolaylaştırmaktadır.

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog