EN
EN

OpenFlow Protokolü


OpenFlow, bir iletişim protokolü ve ağ kontrol ve yönlendirme işlevlerini ayıran yazılım tanımlı ağ (SDN-Software Defined Networking) mimarisinin temel öğesidir. SDN ağın küresel görünümünü koruyan yazılım tabanlı denetleyicilerde ağ zekasını ve kontrolünü merkezileştirir. Şu anda OpenFlow, bir SDN denetleyicisi ve ağ donanımı arasında iletişim kurmak için tek açık standart tabanlı protokolüdür. Ağları daha dinamik, yönetilebilir, düşük maliyetli ve uyarlanabilir hale getirerek hem fiziksel hem de sanal anahtarlar ve yönlendiriciler gibi ağ donanımlarının doğrudan programlanmasını sağlar.

OpenFlow'un önemli bir özelliği, SDN kontrol yazılımı kullanılarak statik veya dinamik olarak programlanabilen önceden tanımlanmış eşleşme kurallarına dayanarak, ağ trafiğini tanımlamak için akışları kullanmasıdır. Daha basit bir deyişle, OpenFlow bir denetleyiciden anahtarlara (swiches) bilgileri iletir ve anahtarların ne yapacağını söyler. Buna karşılık, anahtarlar denetleyiciye sayaçları ve diğer verileri sağlar.

Akışlar üzerinde çalıştığı için OpenFlow, IT nin uygulama, kullanıcı ve oturum düzeylerindeki gerçek zamanlı değişikliklere yanıt verebilecek şekilde ayrıntılı bir kontrolünü sağlar. OpenFlow, IT nin trafiği, ağ kalıpları üzerinden kullanım kalıpları, uygulama gereksinimleri, hizmet düzeyi anlaşmaları ve bulut kaynakları gibi faktörlere göre nasıl akması gerektiğini tanımlamasına izin verir.