EN
EN

Siber Ölüm Zinciri İle Kurumsal Güvenlik

18 Mart 2019


Siber Ölüm Zinciri Nedir?

Bir siber saldırıda saldırı öncesi, saldırganlar tarafından hedeflenen sisteme ulaşmak ve hedefte amaçlanan işlemin sorunsuz gerçekleştirilmesi için bir ilerleme planı oluşturulur.  Hazırlanan  bu planlar  birçok ortak unsur barındırır. Ortak unsurların oluşturduğu bu genel çaplı şema siber ölüm zinciri (Cyber Kill Chain) olarak tanımlanır.  Siber güvenlik araştırmacıları tehditlerin tespiti ve analizi için siber ölüm zinciri ve benzeri modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Hedefli Bir Saldırının Siber Ölüm Zinciri Aşamaları

1. Keşif (Reconnaissance):

Saldırgan bu aşamada hedeflediği sisteme sızmak için sistem hakkında bilgi toplar .

2. Silahlanma (Weaponization):

Keşif aşamasında bulunan zafiyete uygulanacak atak vektörü ve zararlı yazılım bu aşamada hazırlanır.

3. İletme (Delivery):

Zararlı yazılımın hedef sisteme gönderildiği aşama.

4. Sömürme (Exploitation):

Zararlı yazılımın hedef sistemde çalıştırıldığı aşama.

5. Yükleme (Installation):

Zararlı yazılımın hedef sistemde kalma süresini artırmak için yazılım sisteme yüklendiği aşama.

6. Komuta ve Kontrol (Command & Control, C2):

Bu aşamada hedef sistem zararlı yazılım vasıtasıyla uzaktan kontrol edilir.

7. Eylem (Actions On Objectives):

Bu aşamada sistemde hedeflenen amaç uygulanır.

Kurumlarda Siber Tehdit Analizi

Şirket veya kurumlar farklı nedenlerden dolayı siber saldırıların hedefi olabilmektedir. Kuruma yönelik gerçeklebilecek siber saldırılarda siber ölüm zinciri şeması gibi modellerden yararlanarak, saldırı öncesi açıklık tespiti , saldırı sırasında saldırı aşamasına göre müdahale yönteminin belirlenmesi ve saldırı sonrası kurumun zarar görme ölçümünün analizi gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Siber ölüm zinciri kullanılarak 3 adımda tehdit analizi:

1.ATAK MODELİ SEÇİMİ

Siber saldırılara karşı önlem alabilmek için saldırı metodolojilerini iyi bilmek gerekmektedir. Bu alanda araştırmacılar tarafından farklı modeller geliştirilmiştir. İlk olarak analiz durumuna göre bir model seçilir.

2.ÖNEMLİ FALİYETLERİN BELİRLENMESİ

Model seçiminden sonra , her aşama gözden geçirilir ve riskli görülen saldırgan faliyetleri belirlenir. Her bir üst düzey atak taktiği, saldırganın kullanabileceği çeşitli alt düzey atak modeli içerebilir . Saldırganın hangi sistemleri hedef alabileceği tespit edilir. Önceki adımlarda bulunmayan  farklı saldırgan taktikleri denenebilir veya aranabilir.

3.TEHDİT TESPİT TAKVİMİ OLUŞTURMA

Tehdit tespit zamanı belli bir düzene göre yapılmalıdır. Bunun için tehdit tespit takvimi oluşturulur. Her adım için öncelikli bir etkinlik  listesi hazırlanır . Bir sonraki analiz ve analiz sıklığı bu etkinlik listesine göre belli bir rutine oturtulur. Zincirin aşaması saldırganın asıl amacı olduğu için bu adıma yaklaşmak saldırıyı durdurmak için önem arz etmektedir. Adımlar düşük, orta ve yüksek seviye olarak ayrılır. Etkinliği artan adımın analiz daha sık olarak yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

[1] Hunt Evil

[2] Bir Siber Saldırı Yaşam Döngüsü, Cyber Kill Chain

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog