EN

Siber Ölüm Zinciri İle Kurumsal Güvenlik


Siber Ölüm Zinciri Nedir?

Bir siber saldırıda saldırı öncesi, saldırganlar tarafından hedeflenen sisteme ulaşmak ve hedefte amaçlanan işlemin sorunsuz gerçekleştirilmesi için bir ilerleme planı oluşturulur.  Hazırlanan  bu planlar  birçok ortak unsur barındırır. Ortak unsurların oluşturduğu bu genel çaplı şema siber ölüm zinciri (Cyber Kill Chain) olarak tanımlanır.  Siber güvenlik araştırmacıları tehditlerin tespiti ve analizi için siber ölüm zinciri ve benzeri modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Hedefli Bir Saldırının Siber Ölüm Zinciri Aşamaları

1. Keşif (Reconnaissance):

Saldırgan bu aşamada hedeflediği sisteme sızmak için sistem hakkında bilgi toplar .

2. Silahlanma (Weaponization):

Keşif aşamasında bulunan zafiyete uygulanacak atak vektörü ve zararlı yazılım bu aşamada hazırlanır.

3. İletme (Delivery):

Zararlı yazılımın hedef sisteme gönderildiği aşama.

4. Sömürme (Exploitation):

Zararlı yazılımın hedef sistemde çalıştırıldığı aşama.

5. Yükleme (Installation):

Zararlı yazılımın hedef sistemde kalma süresini artırmak için yazılım sisteme yüklendiği aşama.

6. Komuta ve Kontrol (Command & Control, C2):

Bu aşamada hedef sistem zararlı yazılım vasıtasıyla uzaktan kontrol edilir.

7. Eylem (Actions On Objectives):

Bu aşamada sistemde hedeflenen amaç uygulanır.

Kurumlarda Siber Tehdit Analizi

Şirket veya kurumlar farklı nedenlerden dolayı siber saldırıların hedefi olabilmektedir. Kuruma yönelik gerçeklebilecek siber saldırılarda siber ölüm zinciri şeması gibi modellerden yararlanarak, saldırı öncesi açıklık tespiti , saldırı sırasında saldırı aşamasına göre müdahale yönteminin belirlenmesi ve saldırı sonrası kurumun zarar görme ölçümünün analizi gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Siber ölüm zinciri kullanılarak 3 adımda tehdit analizi:

1.ATAK MODELİ SEÇİMİ

Siber saldırılara karşı önlem alabilmek için saldırı metodolojilerini iyi bilmek gerekmektedir. Bu alanda araştırmacılar tarafından farklı modeller geliştirilmiştir. İlk olarak analiz durumuna göre bir model seçilir.

2.ÖNEMLİ FALİYETLERİN BELİRLENMESİ

Model seçiminden sonra , her aşama gözden geçirilir ve riskli görülen saldırgan faliyetleri belirlenir. Her bir üst düzey atak taktiği, saldırganın kullanabileceği çeşitli alt düzey atak modeli içerebilir . Saldırganın hangi sistemleri hedef alabileceği tespit edilir. Önceki adımlarda bulunmayan  farklı saldırgan taktikleri denenebilir veya aranabilir.

3.TEHDİT TESPİT TAKVİMİ OLUŞTURMA

Tehdit tespit zamanı belli bir düzene göre yapılmalıdır. Bunun için tehdit tespit takvimi oluşturulur. Her adım için öncelikli bir etkinlik  listesi hazırlanır . Bir sonraki analiz ve analiz sıklığı bu etkinlik listesine göre belli bir rutine oturtulur. Zincirin aşaması saldırganın asıl amacı olduğu için bu adıma yaklaşmak saldırıyı durdurmak için önem arz etmektedir. Adımlar düşük, orta ve yüksek seviye olarak ayrılır. Etkinliği artan adımın analiz daha sık olarak yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

[1] Hunt Evil

[2] Bir Siber Saldırı Yaşam Döngüsü, Cyber Kill Chain