EN
EN

Siber Risk Değerlendirmesi Nedir ?

04 Nisan 2022


Kuruluşlar uzaktan çalışma, dijitalleşme ve kritik altyapı güvenlik açıklarındaki önemli artışlar nedeniyle siber risk altındadır.

Siber risk, bir kuruluşun bilgi sistemleri veya süreçlerindeki bir sorundan kaynaklanan operasyon aksaklığı, herhangi bir siber olay ve buna bağlı olarak itibar veya finansal kayıp yaşanma ihtimalidir. Sadece finans sektörü değil, savunma, sağlık, eğitim gibi her tür ve büyüklükteki kuruluş risk altındadır. Yeni dijital dönüşüm teknolojileri, siber suçluların nüfuz etmesi için daha fazla saldırı alanı sunar.

Siber güvenlik risk değerlendirmesi, riski belirleme, analiz etme ve değerlendirme sürecidir. Seçtiğiniz siber güvenlik kontrollerinin kuruluşunuzun karşı karşıya olduğu risklere uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Siber risk değerlendirmesi olmadan siber güvenlik yapılandırılmasını belirlemek zaman, emek ve kaynakların dengesiz dağıtımına yol açar. Gerçekleşmesi muhtemel olmayan veya kuruluşunuzu etkilemeyecek siber olaylara karşı savunma önlemleri almak gereksiz kaynak kullanımına neden olur. Bu da önemli hasara neden olabilecek riskleri göz ardı edilerek kaynak ayrılmamasına neden olabilir.

Kuruluşların KVKK/GDPR, ISO 27001, CIS, COBIT, NIST olmak üzere pek çok en iyi uygulama çerçevesi, standart ve yasayı baz alarak risk değerlendirmelerinin yapılmasını gerekmektedir. Örneğin; uluslararası standart ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001), en iyi uygulamalı bir BGYS (bilgi güvenliği yönetim sistemi) için teknik özellikleri sunar. İnsanları, süreçleri ve teknolojiyi ele alan bilgi güvenliği risk yönetimine yönelik risk tabanlı bir yaklaşım sağlar. Standardın 6.1.2 maddesi, bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin gerekliliklerini ortaya koymaktadır.

Bunun yanında

Siber Risk Değerlendirmesinde Neler Yapılır ?

1-Siber güvenlik risk değerlendirmesi, bir siber olaydan etkilenebilecek fiziki ve yazılı bilgi varlıklarını tanımladıktan sonra bu varlıkları etkileyebilecek riskleri tanımlar.

Risk=Varlık değeri x tehdit x zayıflık

Risk=İşe olan etki x olasılık

2-Sonrasında bir risk tahmini ve değerlendirmesi yapılır, ardından tanımlanan riskleri tedavi etmek için kontrollerin seçimi yapılır.

3-Kuruluş bağlamındaki herhangi bir değişikliği tespit etmek ve tüm risk yönetimi sürecine genel bir bakış sağlamak için risk ortamını sürekli olarak izlemek ve gözden geçirmek gerekmektedir.

Siber Risk Nasıl Azaltılır ?

Başarılı olmak için siber riske karşı korunmanın yanında dayanıklı olmak gerekmektedir. Belirli bilgi güvenliği risk kriterlerini oluşturmak ve sürdürmek için:

-Tekrarlanan risk değerlendirmelerinin “tutarlı, geçerli ve karşılaştırılabilir sonuçlar ürettiğinden” emin olun.

-Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin kaybıyla ilgili riskleri belirleyin ve bu risklerin sahiplerini belirleyin.

-Daha önce belirlenen kriterlere göre bilgi güvenliği risklerini analiz edin ve değerlendirin.

-Bu gerekliliklere uygunluğu gösterebilmek için bilgi güvenliği risk değerlendirme süreci hakkında belgelenmiş bilgileri saklamanız gerekmektedir.

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog