EN
EN

Siber Risk Yönetimi, Sürekli İyileştirme ve İş Riski


Günümüzde işletmeler, dijital dünyanın sunduğu olanaklardan yararlanırken aynı zamanda siber risklerle başa çıkmak zorundadır. Siber tehditlerin artmasıyla birlikte, işletmelerin güvenliklerini sağlamak ve verilerini korumak için etkili bir siber risk yönetimi stratejisi benimsemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

Siber Risk Nedir?

Siber risk, bir organizasyonun bilgi teknolojisi sistemlerinin başarısızlığından kaynaklanan finansal kayıp, itibar zararı veya operasyonel kesinti riskidir. Bu riskler, kötü niyetli saldırganlar tarafından yapılan siber saldırılar, yazılım hataları, kullanıcı hataları veya doğal afetler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Riski belirlemek için kullanılan denklem yaklaşık olarak şuna benzemektedir.

Tehdit x Zayıflık x Sonuç = Siber Risk

Bu, risk belirleme için standart bir formüldür, ancak bazı uzmanlar "sonuç" yerine "etki" kelimesini kullanırlar. Bu denklemde "sonuç" veya "etki" yerine kullanılacak en iyi kelime "zarar" olabilir.

Siber Risk Yönetiminin Önemi

İşletmeler için siber risk yönetimi hem finansal hem de itibari kayıpları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Doğru bir siber risk yönetimi stratejisi, işletmelerin potansiyel tehditleri tanımlamasına, riskleri değerlendirmesine, uygun koruma önlemlerini almasına ve olaylar gerçekleştiğinde etkili bir şekilde müdahale etmesine olanak tanır.

Siber Risk Yönetimi Süreci

İyi bir siber risk yönetimi stratejisi, belirlenen bir süreç etrafında şekillendirilir. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

- Tehditlerin Tanımlanması: İşletme için potansiyel tehditlerin belirlenmesi ve bunların kaynaklarının anlaşılması.
- Zayıflıkların Değerlendirilmesi: İşletme sistemlerindeki ve süreçlerindeki güvenlik açıklarının tespit edilmesi.
- Risklerin Değerlendirilmesi: Belirlenen tehditlerin ve zayıflıkların potansiyel etkisinin değerlendirilmesi ve risklerin önceliklendirilmesi.
- Koruma Önlemlerinin Alınması: İşletme varlıklarını korumak için uygun güvenlik önlemlerinin uygulanması.
- Olay Yanıtı ve Kurtarma Planlarının Oluşturulması: Bir siber saldırı veya olay meydana geldiğinde işletmenin nasıl tepki vereceğine dair planların oluşturulması ve test edilmesi.

Siber Risk Yönetimi: Sürekli Bir Süreç

Siber risk yönetimi, bir kez yapılıp unutulacak bir iş değildir. Tehdit manzarası sürekli değişmektedir ve işletmelerin risklerini sürekli olarak değerlendirmeleri ve güvenlik önlemlerini güncellemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, siber risk yönetimi sürekli bir süreç olarak kabul edilmelidir. Doğru bir strateji ve sürekli bir takip ile, işletmeler siber tehditlere karşı daha iyi korunabilir ve operasyonlarını sürdürebilir hale gelebilirler. Siber riskler; mevcut ve olası siber risklerle birlikte iş riski olarak değerlendirilmelidir.

Siber Risk ve İş Riski

İş riski, bir organizasyonun hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen herhangi bir olumsuz durumu ifade ederken, siber risk, bu risklerin dijital bileşenlerinden kaynaklanan tehlikeleri kapsar. Siber risk, işletmelerin operasyonlarına ve uzun vadeli başarılarına doğrudan etki eden bir faktördür çünkü modern işletmelerin operasyonları büyük ölçüde dijitalleşmiştir. Bu risk, işletmelerin dijital varlıklarını hedef alan çeşitli tehditlerden kaynaklanır.

Siber saldırılar, veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer dijital tehditler, işletmelerin operasyonel kesintilere, finansal kayıplara ve itibar zararlarına neden olabilir. Bu durum, iş riski kavramıyla doğrudan ilişkilidir çünkü siber riskler, işletmelerin hedeflerine ulaşma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

İşletmeler için iş riski yönetimi sürecinin bir parçası olarak siber risk yönetimi, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve başarısını sağlamak için hayati öneme sahiptir. İşletmelerin siber risklere karşı hazırlıklı olmaları ve uygun güvenlik önlemlerini alarak bu riskleri minimize etmeleri kritik önem taşır.

Siber risklerin işletmeler üzerindeki etkileri konusunda daha fazla bilgi edinmek ve hizmetlerimiz hakkında danışmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Kaynakça: https://www.fortinet.com/blog/ciso-collective/understanding-the-fundamentals-of-cyber-risk

https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/cyber-risk-is-a-business-risk

Yazar: Eren Öksüz/BeyazNet Bilgi Sistemleri Denetim Analisti