EN
EN

SIEM Neden Outsource Edilir ?


SIEM (Security Information and Event Management) Türkçe olarak Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi olarak çevrilir. SIEM çözümleri, bir ağda real time olarak neler olduğuna dair bütünsel bir görünüm sağlar ve BT ekiplerinin güvenlik tehditlerine karşı mücadelesinde daha proaktif olmalarını sağlar. SIEM, açılımları "Güvenlik Bilgi Yönetimi" olan SIM ve "Güvenlik Olay Yönetimi" olan SEM'in birleştirilmiş halidir.

SIEM, özünde bir veri toplayıcı, arama ve raporlama sistemidir. SIEM, ağ ortamından çok büyük miktarda veri toplar(log), bu verileri birleştirir ve insanlar tarafından erişilebilir hale getirir. Verileri kategorilere ayırır ve düzenleyerek, güvenlik kuralları yazmaya uygun hale getirir. SIEM’in bilinen diğer özellikleri şu şekildedir;

-Temel Güvenlik İzleme
-Gelişmiş Tehdit Algılama
-Adli Bilişim ve Olay Müdahalesi
-Günlük Toplama
-Normalleştirme
-Bildirimler ve Uyarılar
-Güvenlik Olayı Tespiti
-Tehdit Yanıtı İş Akışı

Outsource SIEM

Bir Kuruluş, kendi dâhili SOC’sini çalıştırmayı seçebilir, ancak SIEM işlevlerini ve yönetimini dışarıdan temin etmeye kara verebilir. Dış kaynaklı SIEM, şirket içi kaynaklardan beslenerek iş ortağı tarafından yönetilebilir, sürdürülebilir ve izlenecektir.

Outsource SIEM başlıca avantajları şu şekildedir;

Uzman Yapılandırması: SIEM yazılımı çok karmaşık olabilir ve SIEM düzgün bir şekilde yapılandırmak, sistemlerle bağlantılarını sağlamak, günlük veri depolamasına uygun şekilde güvenceye almak ve SOC’ye uygun uyarıları/alarmları iletmek için deneyim gerektirir.

Gelişmiş Olay Tanımlama: Bir SIEM ürününün olay korelasyonu ve konfigürasyonunu, veri analitiği ve makine öğrenimini, kural tanımlama ve parsel yazılımını, daha hızlı tanımlamak ve false – positive uyarılara karşı daha tutarlı ve hızlı aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Hızlı Esneklik: Outsource SIEM, satın alınacak ekipman, artan insan gücü, kurulacak ve yapılandırılacak yazılımların maliyet ve zaman artışından tasarruf edilmesini sağlar.

İyileştirilmiş Kaynaklar: Bir güvenlik firmasına dış kaynak sağlamak, kurum ve kuruluşlar için ayrıca şu avantajları sağlamaktadır.

-Kurum sistemlerinin bakımını karşılayabilecek alanında uzman kişiler ile çalışma sağlar.

-Kurum içerisinde konumlandırılmamış alanında uzman kişilere erişim olanağı tanır.

-Kurum sistemleri göz önüne alınarak kuruma uygun daha gelişmiş SIEM ürünlerinden yararlanılır.

-Kurum sistemleri 7/24/365 anlık olarak izlenerek olası tehditlere karşı aksiyonlar alınır.