EN
EN

Şifrelemede Anahtar ve Anahtar Yönetimi

05 Ağustos 2019


Sayısallaşan dünyada sayısal verilerin artması, daha fazla transfer edilmesi ihtiyacının oluşmasına ve doğal olarak da daha fazla saldırıya maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Şifreleme uzun yıllardır araştırmaların yapıldığı farklı yapılarda ve çeşitli algoritmaların oluşturulduğu bir bilim dalıdır. Günümüz teknolojisinde ortaya çıkan simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmalarının temel sorunu güvenilir şifre oluşturma ve şifre yönetimidir. Her ikisi de belirli bir süreç ve kurallar dahilinde yönetilirse şifrelemenin güvenilir olduğu sonucuna varılabilir. Diğer türlü anahtar oluşturma ve yönetme süreçleri olmayan şifreleme yöntemleri kurumları korumaktan uzaktır.

Hem simetrik hem de asimetrik şifreleme yöntemlerinde anahtarların oluşturma ve imha etme yöntemleri, iletilmesi, yenileme prosedürleri, güvenirliğinin sağlanması gibi konular kurumsal bir süreç haline getirilmeli bu konuda yetkiler ve yetkililer iyi planlanmalıdır. 

Anahtarlar yönetiminde üç önemli faktör değişim, depolama ve kullanımdır.

Anahtar değişimi anahtar oluşturma, taşıma ve paylaşım, anahtar kullanımını izleme ve kontrol etme gibi süreçleri içine alır.

Anahtar depolama anahtarın kullanımı boyunca yetkili kişiler elinde güvenli bir şekilde saklanılması süreçlerini içine alır.

Anahtar kullanımı anahtarın yetkiler dahilinde kullanımını, erişim ve kullanım kayıtlarını zamanı geldiğinde kullanım dışı bırakılma süreçlerini kapsar.

Bu işlemlerin tümünü sağlayan ve destekleyen şifreleme anahtarı yönetim sistemleri entegre çözümler sunmaktadır. Hem açık kaynak kodlu hem de kapalı kaynak kodlu şifreleme anahtarı yönetim sistemleri mevcuttur.  Anahtar yönetimi standart olmaya başlayınca sistemlerin birlikte çalışabilmesi için bir protokol tasarlanarak  (KMIP) yönetim sistemlerinin birbirlerini desteklemesi sağlanmıştır.

Bir kurumun anahtar yönetiminde karşılaşacağı güvenlik problemleri şunlardır

Fiziksel güvenlik anahtar yönetimini çalıştıran cihazlara ve ağa fiziksel erişimin engellenmesi işlemlerini kapsar

Mantıksal güvenlik anahtar kullanılarak yetkisiz erişimin engellenmesi işlemlerini kapsar

Kişisel güvenlik anahtarı ve anahtar yönetim sistemini kullanacak kişilerin rollerinin yetki ve görevlerinin belirlenmesi ve kişilerin güvenilirliğinin test edilmesi işlemlerini kapsar.

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog