EN
EN

Web Uygulamaları Penetrasyon Testleri Metodolojileri

27 Mayıs 2019


Web siteniz ve hizmet sağlamakta olduğunuz web uygulamaları, kurumların dış dünyaya açılan penceresidir bu aynı zamanda, kötü niyetli kişiler için potansiyel saldırı hedefi anlamına gelmektedir. Web Uygulamaları üzerinde gerçekleştirilecek güvenlik testleri, dış dünyadan bu uygulamalara karşı gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı dayanıklılığı belirlememize imkân sağlayacaktır. Web sunucu uygulamaların karmaşık bir yapıya sahip olması ve veri tabanları ile etkileşime geçmesi kod enjeksiyon saldırılarına davetiye çıkarmaktadır bununla beraber güvenlik göz önünde bulundurularak yazılmayan kodlar kurumlara çeşitli saldırılara maruz bırakabilmektedir.

Gerçekleştirilen web penetrasyon testleri sayesinde gelebilecek bir saldırıya karşı sistemin ne kadar güvenli olduğu, saldırının nasıl bir etki bırakacağı gibi ölçümlerde yapılabilmektedir.

Kurumlar neden web penetrasyon testi yaptırmalı:

Kurumlar sahip olduğu bilişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini farklı bir göz tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması gerekmektedir her ne kadar güvenlik önlemleri alınsa da saldırganlar tarafından sistemin istismar edilmesi için kullanacakları tekniklerin sınırı yoktur. Bunlara ek olarak PCI, HIPAA, gibi uluslararası standartlar da Pentest yaptırmayı zorunlu kılmaktadır

Web Pentest Metodolojileri Nelerdir?

Sızma Testi metodolojileri çeşitli topluluklar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından güvenlik denetim testlerinin daha sağlıklı ve tekrar edilebilir sonuçlar üretilmesi için oluşturulmuş ve genel kabul görülmüş standartlardır.

Web Pentest Sızma testi ve güvenlik denetimleri için başlıca kabul görmüş 4 standart bulunmaktadır Bu standartlar şunlardır:

OWASP (Open Web Application Security Project)

OWASP Foundation tarafından oluşturulan bu kılavuz kurum ve kuruluşlara web uygulamalarının denetimi için, web uygulamalarının test aşamaları ve kontrol listeleri gibi argüman ve programlar konusunda yardım etmek amacıyla yazılmıştır. Bu kılavuzda bulunan mevcut pratik bilgiler ve geniş anlatımlar ile örnek bir referans ve metodoloji olarak kullanılabilir. Oluşturulan bu kılavuz sayesinde firmalar güvenilir ve güvenli bir yazılım oluşturmak için web uygulamalarını test edebilirler. OWASP Foundation tarafından 2004 yılında “The OWASP Testing Guide v1” adı ile açık kaynak şeklinde ilk test rehberi kamuoyuna sunulmuştur.2014 yılında ise web uygulama güvenliği üzerine yayınlanmış en kapsamlı kaynak olan “The OWASP Testing Guide V4” yayınlanmıştır.

OWASP 11 ana başlık altında değerlendirilir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir;

OSSTMM (The Open Source Security Testing Methodology Manual)

İlk olarak 2001 yılının Ocak ayında ISECOM tarafından yayınlanmıştır. OSSTMM açık kaynak bir güvenlik testi metodolojisidir. Operasyonel güvenlik anlamında önemli ölçüde güvenlik seviyesini artıracak eyleme geçirilebilir bilgiler sunmaktadır. PTES (Penetration Testing Execution Standart)’tan ise ISO 27001 referansını desteklediği söylenilebilir.2010 yılında OSSTMM versiyon 3 hazırlanmıştır. Şu an OSSTMM 4 ise taslak halinde yayınlanmış bulunmaktadır.

OSSTM’e ait sıralama şu şekildedir;

ISSAF(Information Systems Security Assessment Framework)

Bilgi Sistemleri Güvenlik Değerlendirme Sistemi(ISSAF)aktif bir topluluk olmamasına rağmen, iyi bir sızma testi referans kaynağıdır. İlk olarak 2005 yılında yayınlanmıştır ve herhangi bir güncelleme gelmemiştir. Güvenlik kontrol listeleri ve bilişim güvenliği argümanlarının değerlendirme ölçeklerini sunar. 45 başlıktan oluşur.

NIST SP800-115

Web penetrasyon test konusunda sen standartımız Abd Ulusal Standartlar Ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2008 yılında yayınlanmıştır. NIST SP800-115(Bilgi Güvenliği Test Ve Değerlendirme Teknik Kılavuzu) olarak isimlendirilen metodoloji günümüzde hâlâ önemli bir referans kaynağı olmaktadır. Kurum ve kuruluşlara teknik anlamda bilgi güvenliği test ve yöntemlerini planlama, yürütme, bulgu analiz yöntemleri, konularında yardımcı görevini üstlenmiş bir rehberdir. Oluşturulan bu kılavuz sızma testi ve inceleme süreçlerinin ve prosüdürlerinin oluşturulması, uygulanması ve devamlılığı için pratik öneriler sunar.

Bu kılavuz beş ana başlıktan oluşur. Bunlar;

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog