EN
EN

Yönetişim Paydaşları Nelerdir?


Her organizasyonun farklı gruplardan oluşan iç ve dış paydaşları bulunmaktadır. Bu iç ve dış paydaşlar, işletmelerin başarısı ve sürdürülebilirliği üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan farklı grupları temsil eder. İşletmeler, bu paydaşlarla etkili iletişim kurarak ve çıkarlarını dikkate alarak sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye çalışırlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim küçük-büyük veya halka açık-aile şirketi ayırımı olmaksızın her geçen gün daha yaygınlaşıyor.

Kurumsal yönetişim, bir kurumun tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerini ve iletişimini yönlendiren herkesin sorumluluğu olup, bu yönetim anlayışının bir kurumun kültürel bir özellik haline gelmesinin temelini oluşturan uygulamalar, genellikle Yönetim Kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşlara örnekler aşağıda verildiği gibidir:

İç Paydaşlar:

Yönetim Kurulu: İşletmenin üst düzey yöneticileri, CEO ve diğer yöneticiler. Karar alma süreçlerini etkileyen önemli paydaşlardır. BT kullanımından nasıl değer alacağınız konusunda fikir verir ve ilgili kurul sorumluluklarını açıklar.

Üst Yönetim: BT’nin işletme genelinde performansının nasıl organize edileceği ve izleneceği konusunda rehberlik sağlar.

İş Yöneticileri: İşletmelerin ihtiyaç duyduğu BT çözümlerinin nasıl elde edileceğini ve yeni stratejik fırsatlar için yeni teknolojiden nasıl en iyi şekilde yararlanılabileceğini anlamaya yardımcı olur.

BT Yöneticileri: BT departmanı kurmanın ve yapılandırmanın, BT performansını yönetmenin, verimli ve etkin bir BT operasyonunun yürütülmesinin, BT maliyetlerinin kontrol edilmesinin, BT stratejisinin iş öncelikleriyle hizalandırılmasının sağlanması, vb. konularında en iyi rehberliği sağlar.

Güvence Sağlayıcıları: Dış servis sağlayıcılara bağımlılığı yönetmeye, BT konusunda güvence almaya ve etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin varlığını sağlamaya yardımcı olur.

Risk Yönetimi: BT ile ilgili tüm risklerin belirlenmesinin ve yönetiminin sağlanmasına yardımcı olur

Çalışanlar: İşletmenin çalışanları, yöneticileri, işçileri ve diğer personeli. Onlar işletmenin günlük operasyonlarını yönlendiren ve sürdüren kişilerdir.

İşçi Sendikaları: İşçi haklarını savunan sendikalar veya işçi temsilcileri, çalışanların çıkarlarını temsil eder.

Hissedarlar ve Ortaklar: İşletmeye finansal destek sağlayan ve işletmenin sahiplik paylarını elinde tutan kişiler veya kurumlar.

Dış Paydaşlar:

Düzenleyiciler: İşletmeyi düzenleyen yasal düzenlemeleri ve gereksinimleri uygulayan devlet kurumları. Vergi daireleri, ticaret regülatörleri vb. İşletmenin yürürlükteki kural ve düzenlemelere uyumlu olmasını ve işletmenin uyumluluğu yönetmek ve sürdürmek için doğru yönetişim sistemine sahip olmasını sağlamasına yardımcı olur.

İş Ortakları: İşletmenin iş birliği yaptığı diğer işletmeler veya kurumlar. Ortak projelerde iş birliği yapabilirler. Bir iş ortağının operasyonlarının güvenli, güvenilir ve uygulanabilir kurallar ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

BT Firmaları: Bir BT firmasının işlemlerinin güvenli, güvenilir ve uygulanabilir kurallar ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Müşteriler: Ürün veya hizmetleri satın alarak işletmeyi destekleyen kişiler veya kurumlar. Müşteriler işletmenin dış paydaşlarıdır, ancak işletmenin ana gelir kaynağıdır.

Rekabetçiler: Aynı sektörde veya pazar segmentinde faaliyet gösteren diğer işletmeler. Rekabetçiler, işletmenin pazar rekabetini etkileyebilir.

Toplum: İşletmenin faaliyet gösterdiği toplum ve çevresindeki yerel topluluklar. İşletmenin toplumsal etkilerini değerlendiren ve takip eden bir grup.

Finansal Kurumlar: Bankalar, kredi verenler ve finansal kurumlar, işletmenin finansmanını ve kredi sağlamasına yardımcı olurlar.

Medya ve Kamuoyu: İşletmenin itibarını etkileyen medya organları ve genel kamuoyu. Olumlu veya olumsuz haberler ve bilgiler işletmenin algısını şekillendirebilir.

Çevre ve Doğa: Doğal kaynakları kullanan veya etkileyen işletmeler için önemli bir dış paydaş grubu. Çevresel etkileri değerlendiren çevre kurumları ve aktivist gruplar da dahildir.

Yazar: Nazlıcan Tanın/ BeyazNet Bilgi Sistemleri Denetim Uzmanı