EN
EN

Zero Trust Nedir?


Zero Trust, bilgi güvenliği ve ağ güvenliği kavramlarına dayanan bir güvenlik modelidir. Zero Trust (Sıfır Güven) anlayışı, geleneksel ağ güvenliği yaklaşımlarının aksine varsayılan olarak hiçbir kaynağa veya kullanıcıya güvenmeme ilkesine dayanır. Bu modelde, her kullanıcıya, cihaza ve ağ kaynağına güvenmek yerine, her biri ayrı ayrı doğrulama ve yetkilendirme süreçlerinden geçirilir.

Zero Trust modelinin temel prensibi, iç ve dış ağ kaynaklarının aynı şekilde muamele görmesi gerektiğidir. Yani her kullanıcı ve cihazın, ağ kaynaklarına erişirken doğrulanması ve yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu modelde, ağın içindeki bir kaynağa erişmek için kimlik doğrulama, yetkilendirme ve gerektiğinde şifreleme gibi güvenlik kontrolleri kullanılır.

Zero Trust modeli, güvenlik açığına sahip iç ağları azaltmayı, veri sızıntılarını önlemeyi ve saldırıları sınırlamayı hedefler. Bu yaklaşım, kullanıcıların ve cihazların her bir işleme ve erişime doğrulanmasını gerektirerek ağ güvenliğini artırır. Saldırıların yayılma ve hareket kabiliyetini sınırlar, izleme ve denetleme imkanlarını artırır ve kurumların güvenlik olaylarını daha iyi tespit etmelerine olanak tanır.

Zero Trust modeli, kullanıcı kimlik doğrulaması, çok faktörlü doğrulama, ağ mikro segmentasyonu, güvenlik etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi güvenlik kontrollerini içeren bir dizi en iyi uygulamayı içerir. Bu model, bir organizasyonun güvenlik stratejisinde kullanıcılar, cihazlar ve kaynaklar arasında en aza indirgenmiş güvenlik açıklarını hedefler.