EN
EN

Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması


Ağlar, kullanılan iletişim teknolojisine göre ve fiziksel boyutlarına göre sınıflandırılabilir.

Veri iletimi için kullanılan teknolojiye göre (İletişim Teknolojisine göre)

1-Yayın ağları (Broadcast Networks)

2-Anahtarlamalı ağlar (Point to Point Networks-Switched Networks)

Fiziksel boyuta göre

1-Kişisel Alan Ağları (Personal Area Networks-PAN)

2-Yerel Alan Ağları (Local Area Networks-LAN)

3-Kentsel Alan Ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)

4-Geniş Alan Ağları (Wide Area Networks-WAN)

İletişim Teknolojisine Göre:

1-Yayın Ağları (Broadcast Networks): Ağa bağlı bilgisayarlar sadece tekbir iletişim ortamı kullanırlar. Bir bilgisayarın yaptığı yayın, diğer tüm bilgisayarlar tarafından dinlenir. İletişim ortamına bırakılan her bir veri paketinde, alıcı bilgisayar/ların adresleri vardır. İlgili bilgisayarlar, iletişim ortamından kendilerine gelen paketi alırlarken, diğer bilgisayarlar paketin adres kısmından paketin kendilerine gelmediğini anlayarak paketi almazlar. Yayın ağlarına paket radyo ağları ve uydu ağları örnek verilebilir.

2-Anahtarlamalı Ağlar (Noktadan Noktaya Ağlar): iki nokta arasında belirlenmiş bir iletişim yolu üzerinden haberleşme sağlanır. Veri, alıcı-verici bilgisayarlar arasında bir dizi düğüm üzerinden iletilir. Alıcı ve verici dışındaki diğer düğümler verinin içeriği ile ilgilenmez. Amaç, iki nokta arasında veriyi hedefe varana kadar bir düğümden diğerine aktararak taşımaktır. Düğümler arasında kurulan bağlantının niteliğine göre, Devre Anahtarlamalı Ağlar ve Paket Anahtarlamalı Ağlar olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek olarak WAN’lar verilebilir.

Kapsadığı Alana Göre:

1-Kişisel Alan Ağları (PAN): Kişisel elektronik cihazların birbirini görmesiyle oluşan ağlardır. Kısa mesafedeki cihazların birbiriyle iletişim kurması için oluşturulmuştur.

2-Yerel Alan Ağları (LAN): Genellikle tek bir bina veya yerleşke içinde kurulan ağlardır.

3-Metropolitan Alan Ağları (MAN): Genellikle bir şehrin büyük bir kısmını veya tümünü kapsayan ağlardır.

4-Geniş Alan Ağları (WAN): Metropolitan ağlardan daha geniş ağlardır. Bir ülkede ya da dünya çapında yüzbinlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan. Geniş alan ağları ülkenin veya dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış yerel alan ağlarını ya da metropolitan alan ağlarını birbirlerine bağlar.

WAN’lar genelde Enterprise WAN(Intranet) ve Global WAN olarak iki ayrım vardır. Global WAN tüm dünyayı kaplayan bir ağ olabileceği gibi, birçok ulusal sınırları ve pek çok kuruluşun ağını kapsar. Enterprise WAN bir kuruluşun tüm LAN ‘larını bağlar. Çok büyük ya da bölgesel sınırları olan ağları kapsar.