EN
EN

FortiAP Tunnel Mode Kurulumu


1- FortiAP cihazının Fortigate tarafından Authorize edilebilmesi için öncelikle interface menüsünden Administrative Access olarak Security Fabric Connection seçilmelidir. FortiGate’nin daha eski sürümlerinde Security Fabric Connection, CAPWAP olarak görünmektedir. FortiAP cihazının ip adresi alıp Authorize edilebilmesi için interface’de DHCP Server açılmalıdır veya statik olarak bağlı olduğu interface’in ip bloğundan ip verilmelidir.

 

2- Wifi & Switch Controller menüsünde, Managed FortiAPs bölümünde FortiGate tarafından bulunan FortiAP cihazı burada görünmektedir.

 

3- FortiAP cihazı Authorize edilir.

 

4- FortiAP cihazı Authorize edildikten sonra, yayın yapmak için yapılandırılabilir.

State: FortiAP cihazının Authorize edilmesi buradan da yapılabilir.

Firmware: FortiAP cihazının sürümünün göründüğü yerdir. Cihazın upgrade edilmesi de bu alandan yapılabilir. Upgrade işlemi, FortiGuard veya manual olarak yapılır. Yükseltilmek istenen sürümün imaj dosyası indirilir ve Upgrade edilir.

Wireless Settings: FortiAP profillerinin oluşturulup, oluşturulan profillere göre ayarların yapıldığı kısımdır. Yayın yapacak FortiAP cihazının hangi profilden yayın yapacağı, yayının kalitesi, kullanılacak kanalların profillere göre ayrılabilmesini sağlar. Örnek olarak, bir profil 2.4Ghz yayın ve 11. kanaldan yayın yaparken, başka bir profil 5Ghz ve 165. kanaldan yayın yapabilir ve atanan SSID’lere bağlanan kullanıcılar bu profillere tâbi olarak internete erişirler.

 

FortiAP cihazında hangi profilin seçileceği, Managed FortiAP sekmesinden ayarlanabilir. 

 

Override Radio 1: 5GHz frekans yayın ayarlarının yapılandırıldığı yerdir.

 

Channel: Yayının yapılacağı kanal veya kanalların seçildiği alandır.

TX power control: FortiAP cihazının yayınlayacağı frekansın gücünün ayarlandığı alandır.Manual veya Auto olarak seçilebilir. 

SSIDs: Oluşturulan SSID’lerin hangi modda kullanılacağının seçildiği alandır. 

Tunnel , Bridge ve Manual olarak üçe ayrılır.

Tunnel mod, network topolojisinde VLAN yapısı bulunmuyorsa, dummy switch kullanılıyorsa veya Wifi-Guest bir yapıya ihtiyaç varsa en uygun kurulum modu Tunnel mode olacaktır.Tunnel modda, FortiAP’nin bağlı olduğu interface’den bağımsız olarak farklı bir ip adres aralığından ip dağıtılabilir.Wifi ağının lokal ağdan bağımsız olarak internete erişimine olanak tanır.

Bridge mod, FortiAP cihazının bağlı olduğu interface’in ip adresinin, wifi ağında dağıtıldığı moddur.

Manual mod, oluşturulan SSID’nin manual olarak profillere atanmasıdır.

Radio 2

FortiAP cihazının 2.4 GHz frekans aralığında yapacağı yayının ayarlandığı kısımdır.

 

Bir FortiAP profili hem 2.4 hem de 5 GHz frekanslarında yayın yapabilir veya ayrı ayrı SSID’ler farklı profillere atanarak da yayın yapabilir. 

Son olarak internete erişim için firewall policy yazılır.

 

Yazar: Musab Ağır / BeyazNet Ağ Güvenlik Mühendisi