EN
EN

Fortigate Üzerinde Widget Kullanımı


Fortigate cihazının web yönetim ara yüzüne girdiğimizde ilk olarak bizi karşılayan ekran Dashboard ekranıdır. Dashoard ekranında Widget araçları bulunmaktadır. Widget’lar lisans bilgileri, disk kullanımı, sistem bilgileri vs. bilgilerin güncel olarak sunulduğu ekrandır. Kullanıcı, çoğu Widget'ı tıklayarak veya üzerine gelerek ek bilgileri görebilir veya diğer sayfalara giden bağlantıları takip edebilir. Aşağıdaki Şekil-1 standart bir Dashboard ekranıdır. Şekilde de görüldüğü gibi System Information, Fortigate Cloud, Licences, Security Fabric, Administrators, CPU, Memory ve Fortiview Sources by Bytes adında Widget’lar bulunmaktadır. Şimdi bu Dashbord ekranını daha ayrıntılı inceleyelim.

Şekil-1

Şekil-2’de sol üstteki (+)’dan Add Dashboard sekmesinden çeşitli Dashboard ekranları oluşturulmaktadır. Yine bu oluşturulan Dashboard’lara farklı isimlendirme yapılabilmektedir. Oluşturulan her Dashboard farklı Widget’lar eklenerek çeşitlendirilebilmektedir.

Şekil-2

Widget ekleme işlemini Şekil-1’deki Add Widget ya da Şekil-3’de sol alttaki (+)’dan Add Monitor sekmesinden 2 farklı şekilde gereksinimlere göre yapılabilmektedir. Add Widget kısmında Şekil-3’de de görüldüğü gibi çeşitli Widget sekmeleri bulunmaktadır. Widget eklemek için FortiView, Security Fabric, Network, System, Resource Usage, Security, User&Authentication, WiFi başlıkları altında Widget türleri mevcuttur. Widget’ler kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçilerek Dashboard ekranına eklenmektedir.

Şekil-3

Ekleme yapılırken bize seçimler sunulur. Örneğin görünüm için Table View ve Bubble Chart sunulmaktadır. Aynı şekilde sıralamayı da Byte, Sessions, Bandwindth ve Packet olarak seçenekler sunulmaktadır. Örnek olarak Şekil-3’te FortiView Applications ve Şekil-4’te Routing widget seçiminde sunulan seçenekler görünmektedir. Farklı Widget seçimlerinde Widget tipine göre farklı seçenekler de sunulabilmektedir.

            

Şekil-4          

                                                                              

Şekil-5

Ayrıca Widget eklediğimiz Dashboard ekranında bulunmasını istemediğimiz Widget’lar da Şekil-6’da da gösterildiği gibi remove diyerek kaldırılabilmektedir.

Şekil-6  

                                                                   

Şekil-7

Widget İncelemesi

Aşağıda örnek bir Dashboard üzerinde ekleyebileceğimiz çeşitli Widget’lar hakkında bilgilendirme yapılarak incelemesi yapılmıştır.

System Information

System Information Widget, Hostname, Serial Number, Firmware gibi FortiGate sistemiyle ilgili bilgileri listelemektedir. (Şekil-7)

Security Fabric

Security Fabric Widget, Fortinet Security Fabric'teki birçok cihazın görsel bir özetini görüntülemektedir. (Şekil-8)

Şekil-8

CPU

Cihazın belli periyotlarda CPU kullanımını yüzdelik olarak göstermektedir. Farklı zaman dilimleri için de görüntülenebilmektedir. (Şekil-9 , Şekil-10)

Şekil-9

Şekil-10

Licences

Licences Widget, Firmware&General Updates, Web Filtering, AntiVirus lisanslarının olup olmadığı bilgisini vermektedir. Licences Widget sekmesine tıklayarak Sistem > FortiGuard veya sözleşme yenileme sayfaları gibi diğer sayfalara erişim sağlanabilmektedir. (Şekil-11)

Şekil-11 

                                                         

Şekil-12 

Administrators

Bu Widget hangi yöneticilerin oturum açtığını, kaç oturumun etkin olduğunu, yetkinlik derecelerini, tüm bağlı yöneticileri ve her biri tarafından kullanılan protokolleri göstermektedir. (Şekil-12)

Memory

Farklı zaman dilimleri için gerçek zamanlı bellek kullanımı yüzdelik olarak görüntülenmektedir.(Şekil-13) Grafikteki herhangi bir noktanın üzerine gelindiğinde, bir zaman damgasıyla birlikte kullanılan bellek yüzdesi görüntülenir. (Şekil-14)

Şekil-13          

                                                         

Şekil-14                                                             

Bandwidth

Zaman içindeki bantwidth kullanımını göstermektir. İmleci Bantwidth Widget üzerine getirildiği zaman Bandwidth kullanım verileri görüntülenmektedir.(Şekil-15) Bantwidth hem inbound hem de outbound trafik için görüntülenir. Ayrıca farklı Interface’ler için de ayrı ayrı incelenebilmektedir. Şekil-15’te DATABASE ve Şekil-16’da internet FIBER Interface’leri hakkında bilgi verilmektedir.

Şekil-15  

Şekil-16

Sessions

Sessions Widget, istenilen periyotlardaki Sessions sayısı hakkında ve yüzdelik kapasite hakkında bilgi vermektedir. Şekil-17’de de görüldüğü gibi Current Sessions’da oturum sessions sayısını ve  SPU değerinde ise Sistem İşlem Birimi (kapasite) hakkında bilgilendirir.

Şekil-17

DHCP

DHCP Widget en çok kullanılan Widget’lardan bir tanesidir. DHCP Widget, FortiGate'in DHCP sunucuları tarafından internete çıkan cihazlara ayrılmış tüm adresleri gösterir. Örnek olarak Şekil-18’de 28 tane cihazın bağlı olduğu bilgisi verilmektedir. DHCP Widget üzerinden Şekil-19’daki gibi ‘Expand to full screen’ tıklayarak daha ayrıntılı incelenebilmektedir.

Şekil-18   

                                                                

Şekil-19

Şekil-20 bağlı cihazların Device, IP, Interface, Status, MAC, Host Information, Expires, Host Name gibi daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Ayrıca bir cihazın adresini iptal etmek veya adres rezervasyonlarını oluşturmak, düzenlemek ve silmek için monitörü kullanabilirsiniz. (Şekil-21)

 

Şekil-20

Şekil-21

Routing

Routing Widget, IPv4 ve IPv6'daki tüm statik ve dinamik yönlendirme protokolleri dahil olmak üzere FortiGate'deki yönlendirme tablosunu görüntülemektedir. Routing Widget üzerinden Şekil-23’teki gibi ‘Expand to full screen’ tıklayarak daha ayrıntılı incelenebilmektedir.  Yönlendirmeleri, BGP komşularını ve yollarını ve OSPF komşularını görüntülemek için de kullanılmaktadır. (Şekil-24)

     

Şekil-22                                                                                          

Şekil-23

 Şekil-24

Yazar: Hacer Ayanoğlu/ BeyazNet Ağ Güvenlik Mühendisi