EN

IPv4 Adres Sınıfları


IPv4 (Internet Protocol Version 4) Adres Sınıfları

IP adresi (İnternet Protokol adresi), TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak,  iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz rakamlar topluluğudur. İnternet üzerinde bulunan her cihazın kendisine  tahsis edilen bir adresi olması gerekir.  IPv4 ve IPv6 olmak üzere iki tür İnternet Protokolü bulunmaktadır.

IPv4 halen kullanılmakta olan standart İnternet protokolüdür ve 8 bitlik 4 gruptan oluşur. Gruplar 0 ila 255 arasında değerler alır. IPv4 protokolünde ki bir adres 1.0.0.0 ila 255.255.255.255 aralığındadır. Bu protokol kullanılarak 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

IPv4 Adresleme

Adresler yönetimi kolaylaştırmak için 3 ana sınıf olmak üzere 5 sınıfa bölünmüştür. Sınıf türü IP adresinin ilk basamağında tanımlanır. Network sayısı “2^networkbitsayısı” denklemi ile host sayısı ise “2^hostbitsayısı-2” denklemi ile bulunur.

 

A Sınıfı Adres (1-126)

İlk oktetin ilk biti her zaman 0 (sıfır) olarak ayarlanır bu nedenle ilk oktet 1 ila 127 (0000001-01111111) arasındadır.  A sınıfı adresler 1.x.x.x ila 126.x.x.x arasındaki IP adreslerini içerir. 127.x.x.x IP aralığındaki IP adresleri özeldir ve internet üzerinde ki herhangi bir bilgisayara verilmez.  Bu sınıf 126 (2^7-2) adet network ve 16777214 (2^24-2) adet host adresine sahiptir.

B Sınıfı Adres (128-191)

B sınıfına ait olan birIP adresinde ilk oktetin ilk iki biti  10 olarak ayaralanır bu nedenle ilk oktet 128 ila 191 (1000001-10111111) arasındadır.  Bu sınıfa ait varsayılan alt ağ maskesi 255.255.x.x’dir. B sınıfına ait 16384 (2^4) adet network ve 65534 (2^16-2) adet host adresine sahiptir.

C Sınıfı Adres (192-223)

C sınıfına ait IP adresinin ilk oktetinin ilk 3 biti 110 olarak ayarlanmıştır bu nedenle ilk oktet 192 ila 223 (11000000-11000000) aralığındadır. Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.255.x’dir. Bu sınıfa ait 2097152 (2^21) adet network ve  254 (2^8-2) adet host adresine sahiptir.

D Sınıfı Adres

D sınıfı IP adreslerinde ilk oktetin ilk dört biti 1110 olarak ayarlanmıştır. Bu sınıfa ait IP adresleri 224.0.0.0 ila 239.255.255 (11100000-11101111) arasında değerler alır. D sınıfı herhangi bir alt ağ maskesine sahip degildir.

E Sınıfı Adres

Bu IP sınıfı sadece AR-GE veya eğitim amaçlı deneysel çalışmalara ayrılmıştır. Bu sınıfta ki IP adresleri 240.0.0.0 ila 255.255.255.254 arasında değer almaktadır.  Çoklu yayın (Multicast) için ayarlanmıştır. D sınıfında olduğu gibi bu IP sınıfı da herhangi bir alt ağ maskesine sahip değildir.

Ayrılmış IP Adresleri

Bazı IP adresleri özel kullanım için ayrılmıştır. Bunlar yerel ağlar için kullanılır.

KAYNAKLAR

[1] IP Nedir?

[2] IPv4-Address Classes

 


İlgili İçerikler: