EN
EN

Katmanlara Göre Ağ Adresleme Nasıl Yapılır?


Fiziksel Adresleme

Bir ağ arabirim kartına (NIC) veya başka bir fiziksel katman ağ aygıtına kalıcı olarak atanan ve aygıtı ethernet tabanlı bir ağda emsali olmayan 48 bit uzunluğunda bir adrestir. Veri bağlantı katmanında çerçevede bulunur. Kablolu veya sabit olarak kodlanabilir. ARP (Adres Çözümleme Protokolü), IP adresini bir MAC adresine çevirir. Aynı ağ içerisinde yapılan adreslemelere göre çerçeveler yerine ulaşır.

Mantıksal Adresleme

Ağ Katmanında paket olarak bulunur. Ethernetin üzerinde çalışır. IP adresi(İnternet Protokolü Adresi), iletişim için IP kullanan bir bilgisayar ağına bağlı her cihaza atanan sayısal bir etikettir. IPv4 32 bittir. IP adresi Network ve Host bölümlerinden oluşur. Network bölümü bir ağı farklı ağlar olarak tanımlamayı Host bölümü ise belirli bir ağdaki cihazı tanımlar. IP adresi dört oktete bölünmüş 32 bitlik bir ikili sayıdır. IPv6 128 bit adresleme yapar. IPv6'da adresler sekiz oktetten oluşur ve on altılık tabanda temsil edilir. 128 bit önce 16 bitlik bölümlere ayrılır. Her oktet, on altılık tabana çevrilir. Ve iki nokta üst üste (:) ile birbirlerinden ayrılırlar.

Port Adresleme

NAT sistemi yani ağ adresi dönüştürme mekanizmasının bir parçasıdır. Buradaki amaç, açık port kullanımı sayesinde internet aracılığı ile ağ servislerine erişim sağlamaktır.  IP adresi ve fiziksel adres bilgisayarlar arasında kaynaktan hedefe gerçekleşen iletişim için yeterlidir fakat günümüzde bilgisayarlar aynı anda birden fazla program çalıştırabilir. TCP/IP'de port adresi her uygulama için atanır ve 16-bit (0-65535) uzunluğundadır. Fiziksel adres veri akışını kontrol etme ilkesi değişir, mantıksal ve port adresi sabit kalır.

Özel Adresleme

Özel dahili adresler internete yönlendirilmez ve internetten bu IP’lere doğrudan trafik gönderilemez. Sadece yerel ağda çalışması gerekir.  Bu adresler kapalı yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu adreslerin tahsisi küresel olarak kimse tarafından kontrol edilmez. Özel bir IP adresi kullanarak internete doğrudan erişim mümkün değildir. Bu durumda İnternet bağlantısı NAT aracılığıyladır (Ağ adresi çevirisi özel IP adresini genel bir adresle değiştirir). Aynı yerel ağ içindeki özel IP adresleri benzersiz olmalıdır ve tekrarlanamazlar.

Yazar: Betül Sobacı/Stajyer