EN
EN

ManageEngine Network Configuration Manager

09 Kasım 2020


Nedir?

Artan iş ihtiyaçlarıyla birlikte, ağda günlük olarak birçok yapılandırma değişikliği gerçekleşir. Bir ağ yöneticisi değişiklikleri manuel olarak gerçekleştirebilmesine rağmen, sorunlara yol açabilecek hatalı konfigürasyonlar oluşturma ihtimali yüksektir. Hatalı bir yapılandırma, ağ kesintisi, güvenlik açıkları gibi sorunlara neden olabilir. Network Configuration Manager, bu amaca hizmet etmek amacıyla switch, router, firewall ve diğer ağ cihazları için network konfigürasyon ve değişiklik yönetimi (NCCM-Network Configuration and Change Management) çözümüdür. NCM, cihaz yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünü otomatik hale getirilmesine ve tamamen kontrol altına alınmasına imkân sağlar.

 

Ne Yapar?

Konfigurasyon Yönetimi: Merkezi bir web arayüzü ile tüm cihaz konfigürasyon ayarlamaları ve konfigurasyon yedeklemeleri planlanabilir, kullanıcı faaliyetleri izlenebilir, konfigurasyon sürümleri karşılaştırılarak değişiklikler tespit edilebilir.

Gerçek Zamanlı Değişiklik Yönetimi: Ağ ortamını güvenli, istikrarlı ve uyumlu hale getirmek için yapılandırma değişikliklerini izleyip, anlık bildirimler alarak ve yetkisiz değişikliklerin önüne geçilebilir.

Uyumluluk Denetimi: Standart uygulamaları ve politikaları tanımlanıp, cihaz konfigürasyonları ihlaller açısından kontrol edilir ve cihaz uyumluluğunu sağlamak için hemen düzeltici tedbirler uygulanabilir.

Konfigürasyon Görevlerini Otomatik Hale Getirme: Tekrarlayan, zaman alıcı konfigürasyon yönetim görevlerini otomatik hale getirerek ve cihazlara topluca merkezi olarak uygulayarak zamandan tasarruf edilir.

Kullanıcı Faaliyetini İzleme: Konfigürasyon değişikliklerinin kimin tarafından, ne zaman ve hangi değişikliklerin yapıldığının eksiksiz bir kaydına ulaşılabilir.

Dağıtık Yapılandırma Yönetimi: Dağıtık ağlardaki ağ yapılandırmalarını Network Confguration Manager İşletme Sürümüyle yönetilebilir.

Sağladığı Faydalar

-Rol tabanlı erişim denetiminde (RBAC) verilerin kötüye kullanımının önüne geçilebilir. Binlerce cihaz ve çok sayıda network yöneticisinden oluşan bir ağ ortamında, konfigürasyonda yapılan değişikliği kimin yaptığını takip etmek zordur. Network Confguration Manager, Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) aracılığıyla bunun için ideal bir çözüm sağlar. Aşağıda verildiği gibi rol tabanlı erişim yetkileri oluşturulabilir. Bu, yöneticiye ağındaki değişiklikleri kontrol etme gücü vererek, yapılandırma ve değişiklik yönetimini kolayca erişilebilir hale getirir. Farklı kullanıcılar tarafından yapılan tüm değişikliklere ilişkin bir rapor oluşturulabilir.

-Yönetici: Tüm cihazlara erişim / değişiklik yapma izni.
-Kısıtlı yönetici (uzman kullanıcı): Belirli ağ cihazlarına erişim / değişiklik yapma izni, diğer cihazları ekleyemez veya silemez.
-Operatör: Cihazlara erişim için sınırlı izne sahiptir ve cihaza yüklemek veya cihazda değişiklik yapmak için yetkili kullanıcıların veya yöneticinin onayını beklemesi gerekir.

-Yapılandırma yedeklemeleriyle ağ kesintilerinin üstesinden gelinebilir. Bir ağ kesintisinin üstesinden gelmenin ilk adımı, bir yedek yapılandırma dosyası yükleyerek bir ağ cihazının yapılandırmasını geri döndürmektir. Bunu yaparak, bir kesinti olduğunda ağ cihazlarının kurtarma süresini azaltılabilir. Bir yedekleme, birden çok cihazın ağ yapılandırmalarını karşılaştırmak için de kullanılabilir. Network Configuration Manager, otomatikleştirilmiş konfigürasyon yedekleri sağlayarka bu grevi yerine getirir.

-Yapılandırmada her değişiklik yapıldığında otomatik yedeklemeler alınabilir.
-Sık yedekleme işlemleri gerektiren görevler için otomatik yedekleme planları oluşturulabilir. -Cihaz / cihaz gruplarının konfigürasyonlarını tek bir tıklama ile anında yedeklenebilir.

-Ağ yapılandırmalarındaki değişiklikler gözlem altında tutulabilir. Veri değişiklikleri genellikle artan iş talepleriyle yapıldığından, bu günlerde BT şirketlerinde değişiklik yönetimi çok önemlidir. Çok sayıda ağ cihazı ve yapılandırma dosyası olduğundan, bir kuruluşta yapılan her değişikliği manuel olarak izlemek zordur. Network Configuration Manager, değişiklik yönetimi yardımıyla gerçek zamanlı olarak yapılan tüm değişiklikleri takip etmeye yardımcı olur. Yapılandırmaları yönetirken, bunlarda yapılan her değişikliğin incelenmesi gerekir. Hatalı bir yapılandırma değişikliği fark edilmediğinde, aygıtın devre dışı kalmasına neden olabilir ve ayrıca ağ performansını etkileyebilir. Network Configuration Manager'da bulunan değişiklik bildirim seçeneği kullanılarak bu önlenebilir. Şu yollarla bildirimler alınabilir:

-E-posta
-SNMP traps
-Syslog messages
-Trouble tickets

Kaynak

Network Configuration Manager-I

Network Configuration Manager-II

 

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog