EN
EN

Network Yönetimi


Ağ yönetimi, genellikle bilgisayar veya telekomünikasyon gibi alanlarda, ancak kullanıcı terminal ekipmanı dahil olmayan büyük ağların üst düzey yönetimi ve bakımıdır. Genellikle güvenlik, izleme, kontrol, ayırma, dağıtım, koordinasyon ve planlama gibi işlevleri içerir. Ağ yönetimi, iş gereksinimlerine ayak uydurmak için çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanarak bir ağı arıza ve performans için yönetme süreci olarak tanımlanır. Ağ yönetiminin amacı, hatasız bir ağ elde etmektir. Bugünün ortamında, birden çok ağ yönetim araçları tüm süreç karmaşık bir hale istihdam edilmektedir. İşletmenizin ağını yönetmek için alanında iyi ürünleri ve çözümleri kullanarak operasyonel verimliliği artırabilirsiniz.

Veri göndermek için bir bilgisayar ağındaki yolları seçme sürecini ifade eden yönlendirme, ağ yönetiminin önemli bir alanıdır. Bu alanda, mantıksal olarak ele alınan paketler, yönlendirme adı verilen bir işlemde yönlendiriciler olarak adlandırılan düğümler aracılığıyla kaynağından hedeflerine iletilir. Bu genellikle en verimli yolların kaydını tutan yönlendirme tablolarına dayanır.

Güvenlik yönetimi de önemli bir yönetim bileşenidir. Bu, bir ağın yetkisiz erişime karşı korunmasını içerir ve abone erişiminin yetkilendirilmesi, kriptografik anahtarlama malzemesinin dağıtımının kontrolü ve güvenlikle ilgili olayların dağıtımı ve raporlanması gibi birçok alt işlevi içerir.

Ağ performans yönetimi, ağın performansının orijinal veya iyileştirilmiş durumuna geri döndürülmesi için manuel veya otomatik bir yaklaşımla arızaları gidermeyi içerir. 

Ağ provizyonu, şebeke tarafından taşınan yükün ve mevcut şebeke trendine göre gelecekteki taleplerin hesaplanmasını içerir. Ayrıca, kaynakların yedekte tutulmasını da içerir, böylece bir ihtiyaç ortaya çıktığında, işlenmesi daha kolay hale gelir.

Yapılandırma yönetimi ağ yönetiminin hem güvenlik hem de kalite alanlarıyla ilgilidir. Bir sistemdeki yazılım, donanım, ürün yazılımı, dokümantasyon ve test özelliklerinde yapılan değişiklikleri kontrol ederek bir ağdaki güvenlik özelliklerinin yönetimini ifade eder. Bu alan, sistemi geliştikçe ve büyüdükçe kontrol altında tutar, kalite ve güvenliği korur. Ağ yapılandırmaları herhangi bir ağ için önemlidir ve bu ağlardaki herhangi bir değişiklik, sağlanan güvenliği, güvenilirliği ve hizmet kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu değişikliklerin yönetimi karmaşıktır ve manuel olarak yapıldığında çok kat artar ve güçlü ağ yönetimi yapılandırma araçları gerektirir. Dahili bir araştırmaya göre, BT uzmanlarının yaklaşık% 50'si ağ yapılandırmalarında yapılan değişikliklerin yılda birkaç kez kesintiye yol açtığını kabul etti. Bu durumlarda, bir yapılandırma yönetimi aracı bu tür değişiklikleri ilk etapta önlemek veya hemen geri almak için kullanışlı olacaktır.