EN
EN

Virtual Chassis Nedir ?


Virtual Chassis Nedir?

Virtual Chassis, birden fazla switch’i bir ring topolojisine bağlayan ve bu bağlı switch’lerin tek bir cihazmış gibi yönetilmeleri için basit yöntem sunan bir ağ teknolojisidir. Örneğin bu teknikle her biri 48 porta sahip 4 switch birbirine bağlanarak 192 portlu bir virtual chassis elde edilmiş olunur. Bir Virtual Chassis 10 cihaza kadar destek verebilir. Birbirine bağlanacak cihazlar bir kabinde olabileceği gibi uzun mesafe optik kablolama ile bağlı olacak şekilde farklı lokasyonlarda da olabilir.

Şekil 1. Virtual Chassis Mimarisi (Kaynak: juniper.net )

Virtual Chassis Fabric (VCF) ise birden fazla switch’i spine-and-leaf mimarisine göre birbirine bağlayıp bir tek cihazmış gibi yönetilmelerini sağlayarak Virtual Chassis teknolojisini bir üst seviyeye taşır. VCF 20 cihaza kadar destek sunar ve küçük veri merkezleri için avantajlıdır.

Şekil 2. Virtual Chassis Fabric Mimarisi (Kaynak: juniper.net )

Virtual Chassis, her bir switch için ayrı bir IP adresi gereksinimini kaldırarak tek bir IP ile yönetim imkânı sağlar. Hata toleransı (fault tolerance) derecesini arttırmak için bağlı cihazlardan biri çalışamaz hale geldiğinde trafik Virtual Chassis içerisinde kolaylıkla yeniden yönlendirilebilmektedir. Virtual Chassis aynı zamanda Spanning Tree Protocol (STP) gibi ağ döngülerini(loop) önleyici protokollere olan ihtiyacı azaltarak ya da kaldırarak ağ topolojisini basitleştirmeye yardımcı olur.

Virtual Chassis Fabric ise aynı özelliklerin çoğunu sunmaktadır, ancak bunun ötesinde sanal olan ya da olmayan ağ servislerinde öngörülebilir ve istikrarlı bir performans gerektiren veri merkezi trafiğine özel olarak geliştirilmiştir.  

VCF’nin avantajları:

- Fabric içerisinde herhangi iki uç noktanın arasında rasgele olmayan(deterministik) bir gecikme hızı(latency)
- Fabric içerisinde herhangi iki uç noktanın arasında rasgele olmayan(deterministik) bir performans
- Performansı etkilemeden iş yükü mobilitesi(fabric içerisinde herhangi bir iş yükü herhangi bir yerde) sunması
- Fabric içinde tüm noktalar birbirine eşit mesafede ve eşit atlama(hop) değerine sahip
- Merkezi yönetim paneli sağlaması
- Birçok günlük yönetim süreçlerini otomatize etmek için Puppet, Chef, Ansible, Python ve Junos® Space gibi araçların kullanılabilmesi imkânı
- Bir Virtual Chassis’e bağlı daha önce alınmış cihazlardan herhangi birini kaldırmaya gerek olmadan Virtual Chassis’i genişletme olanağı

1-Gbps, 10-Gbps ve 40-Gbps gibi çeşitli Ethernet arayüzlerine sahip veri merkezlerini desteklemesi

 


İlgili İçerikler: