EN
EN

xDSL Teknolojileri


xDSL, dijital abone hattı(DSL) üzerinden yayın yapan bütün teknolojilerin ortak adıdır. xDSL sinyalleri bakır kablolar üzerinden yürütülüp, dijital veriyi sese çevirerek aktarım yaparlar. 256kbit’den 100mbit’e kadar hız sunabilmektedirler. Muadillerine oranla hem ucuz olduğundan hemde varolan telefon altyapısı üzerinden kullanılabildiğinden, xDSL teknolojileri hemen her yerde kullanılmaktadırlar. Yaygın olarak bilinen xDSL teknolojileri aşağıda açıklanmaktadır;

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL, asimetrik bir xDSL teknolojisidir. Bundan kaynaklı olarak indirme hızı ve yükleme hızı arasında geniş bir fark vardır. ADSL, bantgenişliğinin büyük kısmını indirme işlemi için ayırmaktadır. Bunun sebebi ise, gündelik internet kullanıcıları genellikle yükleme işlemlerine çok fazla ihtiyaç duymadığındandır. ADSL, 8 Mbit'e kadar indirme hızı sunar. ADSL2+ ise 24 Mbit'e kadar indirme sağlayan öncülünden daha hızlı bir veri aktarım teknolojisidir.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)

SDSL, simetrik bir DSL teknolojisi olduğundan indirme ve yükleme hızları aynıdır. 3 Mbit'e kadar hız desteklemektedir. SDSL hattı kullanırken yalnızca veri aktarımına izin verilir, ses ve veri eş zamanlı olarak aktarılamaz. SDSL'i kullanabilmek için SDSL destekleyen bir modeme ihtiyaç bulunmaktadır.

HDSL (High Bit Rate Digital Subscriber Line)

DSL'in ilkel formlarından birisidir. Kurumsal uygulamalarda yıllarca kullanılan HDSL, çift yönlü olarak 1.5 Mbps veri taşıma kapasitesine sahiptir. HDSL, iki çift kabloya ihtiyaç duyduğundan günümüzde pek tercih edilmemektedir.

VDSL (Very High Bit Rate Digital Subscriber Line)

VDSL, yüksek hızlı bir DSL çeşitidir. Genellikle 300 metre – 1 km arasında hizmet verebilmektedir. Bu yüzden VDSL, santraldan çok uzakta kalan mesafelerde kullanılamaz. Santralle aradaki mesafe ne kadar kısaysa bağlantıda o kadar hızlı olacaktır. Bundan dolayı VDSL, çok yakın mesafelerde 50 Mbit’e kadar hız sunabilmektedir.


İlgili İçerikler: