EN
EN

Veri Tabanı Nedir ve Türleri Nelerdir ?

19 Temmuz 2021


Veritabanı Nedir?

Veri tabanı verilerin organize bir şekilde tutulup kolay bir şekilde ulaşılmasını, yönetilmesini ve güncellenmesini sağlayan diğer bir değiş ile sanal ortamda verilerinizin toplandığı birimdir. Veri tabanlarında genellikle veri sorgulama ve yazma işlemi için (Yapılandırılmış Sorgu Dili) kullanılır.

Veri işlemenin özellikle büyük şirketler için bu kadar önemli olduğu dönemde, veri tabanları sistemin kalbini oluşturmaktadır. Veri tabanları genellikle DBMS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi) ile veritabanını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve veritabanı sistemleri ile ilgili gereksinimleri karşılamak amacıyla birlikte kullanılır.

Veritabanı Türleri Nelerdir?

Verilerin nasıl işleneceğine göre veritabanı türleri değişkenlik göstermektedir.

İlişkisel Veritabanları: Verilerin birbiriyle ilişkili noktalarını baz alan ve bunlara erişim sağlayarak işlem yapan bir veritabanı türüdür. İlişkisel veritabanı teknolojisi, yapılandırılmış bilgilere en verimli ve esnek şekilde erişme olanağını sağlar.

Nesne Odaklı Veritabanları: Nesne odaklı bir veritabanındaki bilgiler, nesne tabanlı programlamada olduğu gibi nesneler biçiminde temsil edilir.

Genel Kullanım Alanları:

-Gerçek Zamanlı Programlama
-3D Tasarım
-Telekomünikasyon

Dağıtılmış Veritabanları: Farklı yerlerde bulunan dosyalardan oluşur. Veritabanı, farklı ağlara yayılan ya da aynı fiziksel konumda yer alan birden fazla bilgisayarda depolanabilir. Aynı anda birden fazla veritabanı üzerinde işlem yapılmasını sağlar.

Genel Kullanım Alanları:

-Veri Madenciliği
-Veri Yoğun Bilgi İşlem
-Blockchain

Veri Ambarları:Birden fazla kaynaktan gelen büyük miktarda veriyi toplar ve birleştirir, özel olarak hızlı sorgulama ve analiz amaçlarıyla tasarlanmış bir veritabanı türüdür.

Genel Kullanım Alanları:

-Veri Modernizasyonu
-Büyük Veri Analizi
-Veri Entegrasyonu

NoSQL (Not only SQL) Veritabanları: Bir NoSQL ilişkisel veritabanı sistemlerinden farklı olarak veritabanı yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verilerin depolanmasına ve değiştirilmesine olanak tanır. NoSQL veri tabanları, web uygulama yazılımlarının daha yaygın hâle gelmesi ile birlikte popülerlik kazandı.

Genel Kullanım Alanları:

-Gerçek Zamanlı Büyük Veri
-Dolandırıcılık Tespiti
-360 Derece Müşteri Görüşü
-Mobil Uygulamalar
-IoT
-İçerik Yönetimi
-Kullanıcı Profili Yönetimi

Grafik Veritabanları: Grafik veritabanı NoSQL bir veritabanıdır. Verilerin grafiksel olarak aktarımını sağlar. Grafik veritabanı veriler arası bağlantıları sorgulama olanağı sağlar.

Genel Kullanım Alanları:

-Dolandırıcılık Tespiti
-Öneri Motorları
-Ağ/İşlem Eşleme
-Yapay Zekâ Bilgi Grafikleri
-Tedarik Zinciri Eşleştirme
-360 Derece Müşteri Görüşü

Açık Kaynak Veritabanları: Açık kaynak veritabanı sistemi, kaynak kodu açık kaynak olan bir sistemdir. Bu tür veritabanları SQL veya NoSQL veritabanları olabilir.

Genel Kullanım Alanları:

-Makina Öğrenmesi
-Veri ön işleme

Bulut Veritabanları: Bulut veritabanı, bulut platformu üzerinde kurulan ve erişilen bir veritabanı hizmetidir. Geleneksel veritabanlarının birçok işlevinin yanı sıra bulut bilişimin kattığı esnekliği de sağlar. Bulut veritabanları tüm iş alanlarında kullanılır.

Çoklu Model Veritabanı: Çoklu model veritabanları, farklı veritabanı türlerini tek bir entegre arka uçta buluşturur. Buna göre çeşitli veri türlerini içerebilirler.

Genel Kullanım Alanları:

-Çok Modelli Bilgi Grafiklerini Operasyonelleştirme

Kendi Kendini Yöneten Veritabanları: Güncelleme, güvenlik ayarı vb. ayarları otonom olarak gerçekleştirir. Yapay zekâ ve bulut tabanlı veritabanı türüdür.

Genel Kullanım Alanları:

-Veri Bilimi
-IoT
-Makine Öğrenmesi
-Veri Havuzları

Veritabanı Güvenliği

Veritabanları çok çeşitli bilgi depolaması sebebiyle gizliliğini ve güvenliliğini sağlamak uzmanlık gerektiren bir konudur.

Veri tabanı güvenlik riskleri şunlardır:

-Kullanıcı izinlerinin iyi bir kontrol mekanizması ile yönetilmemesi
-Kullanıcı haklarının kötüye kullanılması
-SQL zafiyetleri
-Zararlı yazılım bulaştırma
-Depolama alanı açıkta bırakma
-DOS saldırıları

Gerekli denetim ve özümler risklerin en aza indirgenmesini sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi için inceleyiniz: Veri Tabanı Güvenliği Nasıl Sağlanır?

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog