EN
EN

Yazılım Mimarisi Nedir?

27 Eylül 2021


Bir bina yapılmaya başlamadan önce mimarlar tarafından projenin ön çizimi, tasarımı çizilir. Tıpkı bunun gibi bir yazılım projesinin de yapılmaya başlamadan önce planlanması gerekir. Bu planlamaya “Yazılım Mimarisi” bu planı tasarlayan kişilere de “Yazılım Mimarı” denir. Mimari, yazılım uygulamasının bir donanımın, ağların ve bir işletmenin diğer bileşenleriyle nasıl etkileşime gireceğini ana hatlarıyla anlatan eksiksiz bir tasarım belgeleri seti içerir. Böylelikle yazılım geliştiricilerin izleyeceği yol genel hatları ile belirlenmiş olur.

Yazılım Mimarisinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İşlevsellik: Yazılımın kullanım amacına göre performans düzeyini ifade eder.

Güvenilirlik: Ürünün verilen koşullar altında istenilen işlevselliği sunabilme kabiliyetini ifade eder.

Kullanılabilirlik: Yazılım ürününün ne ölçüde kolaylıkla kullanılabileceğini ifade eder.

Performans: İşlem hızı, yanıt süresi, kaynak kullanımı, çıktı ve üretkenlik dikkate alınarak yapılan tahmini ifade eder.

Desteklenebilirlik: Programlama geliştiricilerinin yazılımı bir platformdan diğerine herhangi bir değişiklik yapmadan veya minimum değişiklikle aktarabilme kolaylığı anlamına gelir.

Kendine Güven: Bağımsız servislerden birinin kesintiye uğramasına rağmen optimum performans gösterme yeteneğini ifade eder.

Yazılım mimarisini yukarıda bahsedilen özelliklere sahip olması ve başarılı bir mimari tasarım olması için Yazılım Mimarisi İlkeleri ‘ne (S.O.L.I.D Principles) bağlı kalmalıdır.

        

Tek Sorumluluk İlkesi (Single Responsibility Principle)

Her sistem yeteneğinin (örneğin hizmet/modül/api) yalnızca bir sorumluluğu ve dolayısıyla bir değişiklik nedeni olmalıdır. Sorumlulukları mümkün olduğunca dar tutmak, kullanıcıların amaçlanan amacı bilmesi anlamına gelir ve bu da daha az hataya yol açar.

Açık-Kapalı İlkesi (Open-Closed Principle)

Bu ilke, bir sistem davranışını değiştirmeden genişletmenin tercih edilebileceğini varsayar. Gereksinimlerdeki değişiklikleri önceden tahmin etmeye çalışmak çoğu zaman iyi bir fikir olmasa da (aşırı karmaşık tasarımlara yol açabileceğinden), yeni işlevleri mevcut bileşenlerde minimum değişiklikle uyarlayabilmek, uygulamanın uzun ömürlü olmasının anahtarıdır.

Liskov İkame İlkesi (Liskov Substitution Principle)

Herhangi iki bağımsız hizmet, gerektiğinde bir API çağrısı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmelidir. Ayrıca, aynı sözleşmeye sahip iki hizmet, genel sistemi değiştirmeden birbirleri arasında ikame olarak hareket edebilmelidir.

Arayüz Ayrıştırma İlkesi (Interface Segregation Principle)

Arayüzler/sözleşmeler mümkün olduğunca ayrıntılı ve müşteriye özel olmalıdır, bu nedenle çağrı yapan istemciler, kullanmadıkları işlevselliğe bağlı değildir. Bu, Tek Sorumluluk ilkesiyle el ele gider: arayüzleri parçalayarak, rollere/sorumluluklara göre ayırarak Kompozisyon'u ve türev modülleri gereksiz sorumluluklarla birleştirmeyerek Dekuplaj'ı tercih ederiz

Bağımlılık Tersine Çevirme İlkesi (Dependency Inversion Principle)

Yüksek seviyeli modüller, düşük seviyeli modüllere bağlı olmamalıdır; her ikisi de soyutlamalara dayanmalıdır. Aynı şekilde, soyutlamalar ayrıntılara bağlı olmamalıdır, ancak ayrıntılar soyutlamalara bağlı olmalıdır. Bu ilke, aralarındaki bağımlılıkları ortadan kaldırmak için üst düzey ve alt düzey yazılım bileşenleri veya katmanları arasında bir arabirim soyutlaması sunar.

 

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog