EN
EN

Switch Türleri

27 Nisan 2020


Ağ anahtarı (switch), bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanıp iletişim kurmasını sağlayan bir ağ cihazıdır. Switch gelen verileri birden çok giriş bağlantı noktasından belirli bir çıkış bağlantı noktasına yönlendirerek hedeflenen hedefe götürür. OSI yedi katman modelinin 2. katmanında ve yeni switchler IP routing yapabildiği için 3. katmanda çalışırlar.

Omurga (Backbone) Switch

Ağ sistemleri üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünün toplandığı veya ana yükün başladığı switch’e backbone denir. Backbone birden fazla switch arasında en fazla yükün bulunduğu birimdir. Tüm yükü toplar veya switchler arasında yükü paylaştırır.

Merkez Anahtar (Core Switch)

Ağın merkezinde bulunurlar. Merkez anahtarın performansı ağın tüm performansını etkileyebileceğinden kenar anahtarlara göre daha güçlü donanıma, yüksek hazlı portlara ve büyük boyutlu MAC adres tablosuna sahip olurlar. Merkez anahtarlara, kendisine doğrudan bağlı olsun olmasın, ağdaki tüm sistemlerin MAC adresleri tutulur. Bu sayede kendisi üzerinden geçen paketin nereye gönderileceğini belirler.

Kenar (Edge) Switch

Kenar switchler iki ağın buluşma noktasında bulunan bir anahtardır. Bilgisayarların doğrudan ağ bağlantılarının yapıldığı switchlerdir. Genellikle bilgisayar veya HUB’ların doğrudan bağlandığı switchlerdir. Bu anahtarlar, son kullanıcı yerel alan ağlarını (LAN) Internet servis sağlayıcı (ISS) ağlarına bağlar. Kenar switchler, yönlendiriciler, yönlendirme anahtarları, tümleşik erişim aygıtları (IAD'ler), çoklayıcılar ve kurumsal veya hizmet sağlayıcı çekirdek ağlarına giriş noktaları sağlayan çeşitli MAN ve WAN aygıtları olabilir. Doğrudan kendilerine bağlı sistemlerin ihtiyacı olan anahtarlama ihtiyacını karşılayacak kapasitede olurlar. Anahtarlama gücü ve MAC tablosu boyu sınırları bulunur. Kenar anahtarlarına erişim düğümleri veya hizmet düğümleri de denir.

SAN (Storage Area Network) Switch

Aynı fiziki ortamda bulunan depolama alanlarının kontrol ünitesine bağlanması için ihtiyaçlar ve destekler doğrultusunda SAS/FIBER/Bakır/Infiniband/SATA ve diğer herhangi bir yol ile birbirlerine bağlayan switch yapısıdır. SAN ortamı, bilgisayar sistemleri ve hedef disk sistemleri arasında blok odaklı I / O sağlar. SAN, ana bilgisayarlar ve depolama arasında bağlantı sağlamak için Fiber Kanal veya Ethernet (iSCSI) kullanabilir.

Endüstriyel Ethernet Switch

Endüstriyel ethernet switch ürünleri üzerinde birçok RJ-45 portuna sahip olan network anahtarlama cihazlarıdır. Bu portlara bağlı olan cihazların ağ paylaşımını ve güvenlik erişimlerini yönetmeye ve ayarlamaya yarar. Bir çeşit port çoğaltıcı gibi kabul edebiliriz. Hangi portun ne kadar veri erişimine sahip olacağı cihaz ayarları ile sağlanabilir. Ethernet switch ürünleri yönetilemez ethernet switch / yönetilemez switch ve yönetilebilir ethernet switch şeklinde kategorilindirler.

Yönetilemez Ethernet switchler daha çok basit uygulamalar için seçilir ve herhangi bir konfigürasyon ayarına izin vermez. Endüstriyel ethernet switchler ürünlerimizin ayrıca bir kuruluma ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle amatör kullanıcılar dahi sistemlerinde uygulamaya dahil edebilirler. Kısaca yönetilemez ethernet switchler “Plug and Play” yani tak çalıştır özelliğine sahip sistemlerdir.

Yönetilebilir endüstriyel ethernet switchler çok daha karmaşık ve fiyat olarak pahalı cihazlardır. Yönetilebilir ethernet switch ürünleri sayesinde ağ trafiği izlenebilir, portlar kontrol edilebilir, VLAN özellikli Ethernet Switch ürünleri ile farklı senaryolar oluşturulabilir. Yönetilemez ethernet switchler ise daha sınırlı yönetim ve ayar imkânı sunarken, uygun fiyatı ve profesyonel olmayan kullanıcılar için uygundur. Yönetilebilir ethernet switch genellikle endüstriyel uygulamalarda görebileceğimiz, konfigürasyon, yönetme ve LAN üzerinden izleme süreçleri için kullanılır. Endüstriyel yönetilebilir ethernet switch ürünleri standart bir switch ürününün tüm özelliklerini kapsar. Zorlu şartlarda sorunsuz olarak çalışmanıza imkan sunar. Kısaca yönetilebilir ethernet switchler, uygulamaya göre ethernet seçeneklerini değiştirebileceğiniz bir cihazdır.


İlgili İçerikler:

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog