TR
TR

FortiAnalyzer

FortiAnalyzer Products

Bilgi Güvenliği denildiğinde ilk akla gelebilecek vazgeçilmez ürünlerden biridir. Fortinet Güvenlik Dokusu’nun temelini oluşturarak merkezileştirilmiş günlük kaydı ve analizin yanı sıra uçtan uca görünürlük sağlar. Analistler güvenlik duruşunu daha etkin bir şekilde yönetebilir, güvenlik süreçlerini otomatikleştirebilir ve tehditlere hızla yanıt verebilir.

FortiAnalyzer Products