EN
EN

Load Balancing Nedir?


Load Balancing (Yük Dengeleme) Nedir?

Yük dengeleme, gelen ağ trafiğini bir sunucu grubu veya sunucu havuzu olarak adlandırılan sunucular arasında paylaştırma işlemidir. Paylaştırma işlemi eşit olabileceği gibi belli bir kurala göre gerçekleştirilebilir. Yük dengeleme işlemi ile web uygulaması, web sitesi, veri tabanı vb. hizmetlerin performans ve güvenirliliği arttırılır. Hem uygulama, hemde veritabanı sunucuları arası dengeleme işlemini gerçekleştiren sistemler “load balancer” olarak adlandırılır. Load balancer’lar ile HTTP, HTTPS, TCP ve UDP olmak üzere 4 temel trafik türü için dengeleme kuralları oluşturulabilmektedir.

Yük dengeleyici, sunucuya gelen istemci isteklerini hız ve kapasite bakımından en iyi performansı sağlayacak şekilde sunuculara yönlendirip trafiğin ana sunucuda yoğunlaşmasını engelleyecek şekilde müdahale eden bir trafik polisi gibi düşünülebilir. Bir sunucunun kapanması durumunda , yük dengeleyici trafiği çevrimiçi sunuculara yönlendirir. Sunucu grubuna yeni bir sunucu eklenmesi durumunda, yük dengeleyici otomatik olarak yeni sunucuya istek gönderir. Bu sistemde çalışan bir yük dengeleyicinin görevleri aşağıdaki gibidir:

- İstemci isteklerini veya ağ trafiğini birden fazla sunucuya verimli bir şekilde dağıtmak
- Sadece aktif olan sunuculara istek göndererek güvenlik ve verimliliğin arttırılması
- Sunucu ekleme ve çıkarma esnekliği sunmak

Load Balancing Çalışma Prensibi

Load balancer’lar istekleri sunuculara iletmek için iki aşamadan oluşan bir prensip uygular. İlk olarak seçilebilecek sunucuların isteklere uygun şekilde yanıt verebileceği teyit edilir. Devamında cevap verebilecek sunucular arasından seçim yapmak için belirlenen kural uygulanarak iletim gerçekleştirilir.

Uygunluk Kontrolleri

Load balancing uygulanan sistemlerde ağ trafiği güvenlik ve performans açısından sadece sağlıklı sunuculara iletilir. Bu nedenle sunucu seçiminde bir kontrol yapılır, kontrolden geçemeyen sunucu havuzdan kaldırılır ve kontrole cevap verene kadar bu sunucuya trafik verilmez.

Load Balancing Algoritmaları

Yük dengeleme yöntemi sistem ihtiyacına göre değişmektedir. Yük dengeleme algoritmaları trafiğin hangi backend sunucusuna iletileceğini belirler. Herbir yük dengeleme algoritmasının farklı bir faydası bulunmaktadır.

Round Robin: Gelen istekler sırayla sunucu grubuna dağıtılır. İlk olarak listedeki ilk sunucu kullanılır, sonraki sunucu seçimleri liste sonuna doğru devam eder.

Least Connections: Yük dağıtımında en az bağlantıya sahip sunucu baz alınır. Trafiğin uzun oturumlarla sonuçlandığı durumlarda önerilir.

Source (IP Hash): Yük dengeleyici istemcinin IP adresini, hangi sunucunun isteği alacağını belirlemek için kullanır. Bu yöntemle bir kullanıcı sürekli aynı sunucuya bağlanır.

Ağ ile ilgili diğer “Nedir Makaleleri” için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

[1] 2g, 3g, 4g ,5g nedir?

[2] 802.1x nedir?

[3] Ipsec vpn ve ssl vpn nedir?

[4] IPv6 nedir?

[5] MIMO nedir?

[6] NAT (network adress translation) nedir?

[7] Port nedir?

[8] QoS nedir?

[9] VLAN nedir?

KAYNAKLAR

[1] Load Balancing Nedir?

 

 


İlgili İçerikler: