EN
EN

MIMO Nedir?


MIMO (Multi Input Multi Output)

Haberleşme sistemlerindeki band genişliği sınırlamalarından dolayı oluşan hız problemine çözüm olması amacıyla oluşturulmuş çoklu gönderme ve alma teknolojisidir. Çoklu giriş çoklu çıkış olarak Türkçeye çevrilebilir. MIMO(Multiple-In, Multiple-Out), bir veriyi aynı anda çeşitli sinyaller olarak çeşitli antenlerden iletebilen ve bunun için tek bir sinyal kanalı kullanan kaliteli haberleşme amacıyla geliştirilmiş bir altyapıdır. Gönderilecek veri iletim noktasında birden fazla veri akışına (data streams) ayrılır ve alıcı tarafında aynı sayıdaki anten ile ayarlanmış diğer bir MIMO modülünün yardımıyla tekrar birleştirilir. Alıcı her bir sinyalin alımı arasındaki zaman farklarını, eklenen gürültü(noise) ve girişim(interference) ve kayıp sinyalleri hesaba katmak üzere tasarlanmıştır.

Başlıca MIMO konfigürasyonları:

• 2X2 MIMO (iki iletici anten, iki alıcı anten)

• 3X3 MIMO (üç iletici anten, üç alıcı anten)

• 4X4 MIMO (dört iletici anten, dört alıcı anten)

• 8X8 MIMO (sekiz iletici anten, sekiz alıcı anten)

MIMO çoklu yayınım kullanarak bir kablosuz bağlantının birim zamandaki kapasitesini çoğullar–arttırır Network teknolojisinde 802.11n kablosuz ağ teknolojileri ile 4 kanallı MIMO olarak kullanılmaya başlanılmış ve 802.11ac kablosuz ağ teknolojisinde 8 kanal MIMO olarak kullanılmaktadır. Kullanılan kanal sayısı Access Point üzerindeki anten sayısıyla sınırlıdır. Her anten bir sinyal yaymaktadır.

SISO, SIMO, MISO; MIMO teknolojisinin alt kategorileridir.

SISO Single input single output tek giriş ve tek çıkışın olduğu standart teknolojileri ifade eder.

SIMO Single input multi output tek giriş çoklu çıkışın yapılabildiği teknolojileri ifade eder.

MISO Multi input single output çoklu giriş tek çıkışın olduğu teknolojileri ifade eder.

Ayrıca MIMO kullanıcı sayısı bazında çeşitlere ayrılır. SU (single user) MIMO tek kullanıcılı çoklu alım ve gönderimi destekler networkte hub gibi çalışmaya izin verir. IEEE802.11ac wave 1 bu teknolojiyle çalışır. MU (multi user) MIMO çok kullanıcılı çoklu alım ve gönderimi destekler networkte switch gibi çalışmaya izin verir. IEEE802.11ac wave 2 bu teknolojiyle çalışır. SU MIMO da her kullanıcıya teker teker çoklu paket gönderilip alınırken MU MIMO da birden fazla kullanıcıya aynı anda veri gönderilip alınarak haberleşme yapılabilir. Bu nedenle wave 1 teknolojisinde 1,3 Gbps hızına çıkabilirken wave 2 teknolojisinde 3,47 Gbps hızlarına kadar çıkabilir. MIMO teknolojisinin bu hızlara çıkabilmesi için Network üzerindeki tüm cihazların MIMO teknolojisine sahip olması gerekmektedir. Diğer durumlarda network SISO teknolojisi hızında çalışarak çoklu gönderme ve alma yapılamaz.

MIMO teknolojisini kullanan önemli haberleşme altyapıları olarak Wi-Fi ağlar ve hücresel 3G/4G LTE sayılabilir.

Ağ ile ilgili diğer “Nedir Makaleleri” için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

[1] 2g, 3g, 4g ,5g nedir?

[2] 802.1x nedir?

[3] Ipsec vpn ve ssl vpn nedir?

[4] IPv6 nedir?

[5] Load Balancing nedir?

[6] NAT (network adress translation) nedir?

[7] Port nedir?

[8] QoS nedir?

[9] VLAN nedir?


İlgili İçerikler: